Počele pripreme za projekat “Instalacija toplotnih solarnih kolektora – novo zanimanje”

Fakultet elektrotehnike u Tuzli i Centar za ekologiju i energiju implementiraju projekat pod nazivom: “Instalacija toplotnih solarnih kolektora – novo zanimanje” , koji finansira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

U okviru projekta je, između ostalih aktivnosti, planirana teorijska i praktična edukacija 10 nezaposlenih osoba iz oblasti instaliranja toplotnih solarnih kolektora (sistema). Potencijalni učesnici su osobe koje su završile zanatske, srednje-tehničke škole i fakultete tehničkih nauka koji nemaju nikakavog ili vrlo malo radnog iskustva. Odabir učesnika edukacije će biti izvršen u saradnji sa Službom za zapošljavanje TK.

Važno bi bilo da su polaznici zainteresirani za sticanje savremenih vještina i da pored planirane teorijske i praktične edukacije, koja će biti ponuđena u okviru projekta, žele uvidom u odgovarajuću stručnu literaturu nadopuniti svoja znanja iz ove oblasti kako bi bili konkurentniji na tržištu rada.

Projekat bi se realizirao u dva mjeseca, na sljedeći način:

  1. Definisanje liste polaznika programa cjeloživotnog učenja s temom instalacija toplotnih solarnih kolektora, priprema pisanih materijala za učenje i priprema oglednog solarnog sistema za dobivanje tople vode.
  2. Predavanje: sedmično 2 sata, 8 sedmica, sa temama: osnove konverzije energije Sunca (energije zračenja) u toplotnu energiju, konstrukcija solarnog kolektora, proračun i sastavni dijelovi solarnog sistema za dobivanje tople vode, puštanje u rad i održavanje.
  3. Praktični rad: sedmično 2 sata, 4 sedmice, sa temama: instalacija komponenti solarnog sistema za dobivanje tople vode, uključujući kolektor, povezne cijevi, tlačnu posudu, ventile, bojler, termostat, mjerenje, podešavanje. Teoretska i praktična nastava bi se međusobno izmjenjivala.

Poslije završetka 16 časova teoretske i 8 časova praktične edukacije polaznici obuke će dobiti certifikat o završenoj obuci.

( CEE Tuzla / RTV7)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*