Otpis kamata za dug javnim preduzećima ako dužnik izmiri obaveze

Federalna vlada donijela je na današnjoj sjednici Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju povoljnijih uslova za zaključenje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim preduzećima, kojom je propisano da se kamate po ovom osnovu otpisuju istekom tog ugovora, pod uslovom da dužnik izvrši ugovorene obaveze.

Uslovi za otpis kamata se regulišu aneksom ugovora. Kako je navedeno u obrazloženju, Odluka o utvrđivanju povoljnijih uslova za zaključenje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim preduzećima donesena je na sjednici Vlade Federacije BiH 11. januara 2010. godine s ciljem da za subjekte koji se nalaze u finansijskim poteškoćama budu stvoreni povoljniji uslovi izmirenja dospjelog duga prema javnim preduzećima.

U tom kontekstu, Odlukom je propisano da javno preduzeće može s dužnikom, uz pisano ovlaštenje nadzornog odbora, sklopiti ugovor o reprogramu izmirenja obaveza koje se plaćaju obročno i koji sadrži obaveze po osnovu glavnog duga i pripadajuće kamate.
Obzirom na to da pripadajuće kamate koje bi trebale biti plaćene uz glavnicu značajno otežavaju dužnikovu finansijsku poziciju, to se Vlada Federacije BiH, u cilju održavanja zadovoljavajućeg nivoa tekuće likvidnosti dužnika, odlučila za dopunu ove Odluke na način da pripadajuća kamata bude otpisana ako dužnik izmiri obaveze.

(RTV7/FENA)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*