˝Krug 99˝ o trenutnoj poziciji i statusu univerziteta u BiH

Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 posvetio je sesiju ove nedjelje trenutnoj poziciji i statusu univerziteta u BiH za koji je konstatirano da je loš, a uvodničari kao jedno od efikasnih rješenja vide u uspostavljanju resornog ministarstva na državnom nivou.

Rektor Univerziteta u Tuzli Enver Halilović u izjavu novinarima ukazao je na nezavidan položaj univerziteta u BiH i precizirao da on proizilazi iz pravno-političkog tretmana tih institucija, neadekvatne politike finansiranja posebno javnih univerziteta, nemogućnosti ili ograničenog njihovog razvoja i uspostave bilo koje vrste poduzetništva na tim univerzitetima.

Ipak, mišljenja je da situacija nije beznadežna, da je stanje moguće promijeniti, a vidi ga u vraćanju institucionalne autonomije univerzitetima, kao i strateškom promišljanju mjesta i uloge znanja u razvoju društva danas.

– Treći pravac rješavanja pitanja i statusa univerziteta i visokog obrazovanja odnosno pretpostavka za rješavanje svih ostalih pitanja je formiranje državnog ministarstva za obrazovanje i tehnologiju, kao jedinog pravog puta vraćanja digniteta visokom obrazovanju, nauci i znanju u BiH – smatra on.

Kao primjer univerziteta koji se u radu suočava s teškoćama, rektor Univerziteta u Mostaru Sead Pašić naveo je Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru i precizirao da je ta visokoškolska ustanova godinama u ozbiljnim financijskim problemima.

On kaže da su te probleme pokušavali riješiti s nadležnim kantonalnim ministarstvima ali da to, kako je kazao, jednostavno ne ide.

– Svjedoci smo da, u posljednje vrijeme, ni u drugim kantonima situacija nije bolja. Sve to ukazuje na to da ovakva organizacija visokog obrazovanja nije dobra – smatra on.

I on je, kaže, sklon mišljenju da problem nije moguće riješiti ako oblast visokog obrazovanja ostane na nivou kantona, te odgovorno tvrdi da kantonalna ministarstva nemaju financijskih niti kadrovskih kapaciteta “da iznesu visoko obrazovanje“.

– Mislim da je rješenje za bolje visoko obrazovanje u BiH podizanje nadležnosti s kantona najmanje na federalni nivo, a idealno bi bilo ako bismo mogli dobiti državno ministarstvo – kaže on.

Izrazio je bojazan “da ćemo, ako nadležnost za obrazovanje ostane na kantonalnom nivou, svjedočiti daljoj degradaciji visokog obrazovanja, do njenog uništenja“.

Profesorica Lamija Tanović radni vijek provela je radeći na javnom univerzitetu, a posljednjih godinu dana radi na privatnom univerzitetu (SSST), a na osnovu vlastitog iskustva smatra da je odnos privatnih i javnih fakulteta kod nas prenaglašen i to na pogrešan način.

– U svijetu nije važno da li ste državni ili privatni univerzitet, važno je da li ste dobar ili loš univerzitet – kazala je prof. Tanović.

Precizirala je da je u svijetu među deset najboljih sedam privatnih univerziteta.

Zvaničan naziv redovne sesije Krug 99 ove nedjelje bio je “Pozicija univerziteta danas i kako dalje”, a predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović mišljenja je da je ovo pravo vrijeme da se skrene pažnja na poziciju univerziteta i kako dalje jer još nije formirana vlast u BiH.

– Nevjerojatno je da se u državi koja se želi integrirati unutar evropskih institucija, ne obraća pažnja na poziciju univerziteta kao jedne od bitnih ideoloških, ali i političkih i strateški-ekonomskih funkcija svake države. Čini se da se politička elita jednostavno ne želi baviti pitanjem univerziteta, na način kako bi to odgovaralo svakoj državi kao i sadašnjim i budućim studentima, koji su budući nosioci društvenog razvoja – kaže on.

(Fena)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*