Od 1. januara 2015. potrošači u FBiH biraće dobavljača električne energije

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine-FERK na 18. redovnoj sjednici održanoj, kako je jučer priopćeno, u petak, 24. listopada, donijela je nove opće uvjete za isporuku električne energije, Pravilnik o metodologiji za izračunavanje naknada za priključenje i definiranje rokova i uvjeta za priključak na distributivnu mrežu i novi pravilnik o snabdijevanju kvalificiranih kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača, prenosi portal Energetika.ba.

Ovi dokumenti značajni su za proces otvaranja tržišta električne energije, doprinijet će konkurentnosti na tržištu električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine, osim toga otvorenost tržišta utiče na poboljšanu sigurnost snabdijevanja, pruža kupcu slobodu u izboru snabdjevača, dok će mogućnost promjene snabdjevača biti bez dodatnih troškova.

Novi opći uvjeti za isporuku električne energije su prilagođeni novim tržišnim uvjetima, kada kupac može birati svoga opskrbljivača, te su jedan od važnijih podzakonskih akata iz područja uređenja međusobnih odnosa u elektroenergetskom sektoru. Posebno, jer u sebi sadrže kriterije kvalitete električne energije na mjestu preuzimanja/predaje, način i uvjete izdavanja elektroenergetske suglasnosti, uvjete, rokove i način zaključenja ugovora o priključenju/povećanju/smanjenju priključne snage, ugovora o snabdijevanju električnom energijom i ugovora o korištenju distributivne mreže.

Također, predmet Općih uvjeta je i definiranje kada se krajnjem kupcu može obustaviti isporuka ili ograničiti isporuka električne energije, način obračuna i naplate električne energije, uključujući i metodologiju za utvrđivanje količina i cijene za obračun električne energije po osnovu neovlaštene potrošnje, prava na naknadu štete nastale zbog prekida u snabdijevanju električnom energijom, isporuke nekvalitetne ili ograničene isporuke električne energije.

Definirani su i odnosi sa kupcima kojima se ne smije obustaviti isporuka električne energije, uključujući i slučajeve neplaćanja potrošene električne energije, te način reguliranja međusobnih obveza u ovakvim slučajevima, uvjeta i načina mjerenja električne energije i snage i drugih odnosa između operatora i korisnika distributivnog sustava, kao i drugih odnosa između elektroprivrednih subjekata i kupaca električne energije. Novi opći uvjeti za isporuku električne energije primjenjuju se od 1. siječnja 2015. godine, bit će objavljeni u službenim novinama, internet stranici FERK-a i dostupni kod svih operatora distributivnog sustava i snabdjevača.

Pravilnik o metodologiji za izračunavanje naknada za priključenje i definiranje rokova i uvjeta za priključak na distributivnu mrežu uređuje priključenje na distributivnu mrežu objekata novih krajnjih kupaca/proizvođača i investitora posebne zone, povećanje/smanjenje priključne snage postojećih krajnjih kupaca/proizvođača, prenos odobrene priključne snage, kao i način izračuna naknade za priključenje objekata krajnjih kupaca/proizvođača i investitora posebne zone na distributivnu mrežu. Njime je propisana nova metodologija po kojoj će operator distributivnog sustava dati prijedlog cijene priključenja kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu, a FERK će dati suglasnost ili utvrditi cijenu priključenja.

Novi pravilnik o snabdijevanju kvalificiranih kupaca električnom energijom i postupku promjene snabdjevača propisuje da kvalificirani kupac ima pravo slobodno izabrati snabdjevača električne energije, te da svi kupci izuzev kupaca iz kategorije domaćinstava imaju status kvalificiranog kupca, dok kupci iz kategorije domaćinstava ovaj status stiču 1. siječnja 2015. godine.

Svi kvalificirani kupci će se moći snabdijevati električnom energijom od slobodno izabranog snabdjevača na tržištu, po cijenama koje ugovore, a kupci na 0,4 kV naponskom nivou, osim kupaca iz kategorije javna rasvjeta, će imati mogućnost da budu snabdijevani i od javnog snabdjevača u okviru univerzalne usluge.
To znači, da će kupac imati mogućnost da odluči od kojeg će snabdjevača nabavljati električnu energiju i da izabere onu ponudu za snabdijevanje koja mu najbolje odgovara.

Pravilnik sadrži i obveze javnog snabdjevača, odnosno onog snabdjevača koji ima obavezu da snabdijeva kupca kada on ne odabere svog snabdjevača na tržištu električne energije na način i pod uslovima koje propisuje FERK.

Osim toga, pravilnik definira prava i obveze kvalificiranih kupaca, postupak i uvjete promjene snabdjevača, usluge rezervnog snabdjevača, uslove pod kojima kvalifikovani kupac može koristiti usluge rezervnog snabdjevača, kriterij za njegov odabir, vrijeme trajanja usluge rezervnog snabdjevača. Kvalificirani kupac ima pravo bez naknade i u roku od 21 dan od dana podnošenja zahtjeva za promjenom, promijeniti snabdjevača. Pravilnik sadrži i metodologiju za utvrđivanje cijena javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge i način formiranja cijena električne energije rezervnog snabdjevača. Kako je priopćeno iz FERK-a, početak primjene ovog pravilnika je od 1. siječnja 2015. godine i biće dostupan na internet stranici FERK-a, piše Energetika.

(Indikator.ba)

 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*