Konferencija ˝ Donatorska sredstva za podršku razvoju privrede BiH ˝

Donatorska sredstva za podršku razvoju privrede Bosne i Hercegovine, tema je konferencije koju je danas u Sarajevu organizirala Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTKBiH) u okviru Evropskog poslovnog kluba.

Potpredsjednik VTKBiH Bruno Bojić izjavio je da je konferencija organizirana s ciljem prezentacije mogućnosti podrške firmama putem različitih programa pomoći stranih i domaćih donatora.

– Pažnja će se također usmjeriti i na ekonomsku diplomatiju i tu je sedam predstavnika ekonomskih odjeljenja diplomatskog kora koji će predstaviti šta ambasade mogu uraditi kako bi se doprinijelo što kvalitetnijem razvoju privrede BiH – izjavio je Bojić pred početak konferencije.

Konferencija, po riječima direktora Euro-info korespodentnog centra VTKBiH Senada Hromića, neće biti vezana samo za finasijska sredstva i projekte, već će biti govora i o drugim vidovima pomoći koje privreda BiH može dobiti od ambasada i međunarodnih organizacija. Tu se, u prvom redu, misli na poslovnu saradnju kompanija iz BiH i EU i mogućnosti traženja partnera u inostranstvu.

– Svjesni smo da IPA II za period 2014-2020 faza programiranja ne ide onom dinamikom kojom bi trebalo da ide, tako da, ako se nešto ne promijeni, možemo očekivati i kašnjenje u odobravanju, a samim tim i povlačenju tih finansijskih sredstava. S druge strane, postoje i programi EU za spomenuti period, a BiH može već učestvovati u programima Horizon 2020, Kreativnoj Evropi, Erasmus plusu. U toku su pregovori za još neke druge programe EU, a ono što je ostalo nepokriveno je pomoć koju nude ambasade i predstavništva privrede drugih zemalja u BiH, a koja je značajna u smislu brze operacionalizacije – kazao je Hromić.

Osim toga, kako je dodao, ambasade imaju i programe poslovnog povezivanja sa njihovim kompanijama.

Hromić je kazao da je konferencija okupila oko 130 učesnika, uglavnom iz privrede, kao i predstavnike nadležnih ministarstava, organizacija za podršku biznisu i nevladinog sektora.

Almir Tanović iz Komercijalnog odjela Ambasade Švicarske u Sarajevu kazao je da je Švicarska sedmi partner BiH po vanjskotrgovinskoj razmjeni, te da su direktna ulaganja dosad iznosila oko 534 miliona KM, a samo u prošloj godini oko 43 miliona KM.

– Švicarska vlada smatra BiH prioritetnom državom u ovom regionu i trenutno implementira strategiju razvoja sa BiH 2013-2016. Ta strategija ima tri važna stuba, a jedan od njih je ekonomija i zapošljavanje, gdje je planirano da se utroši oko 17 miliona švicarskih franaka kroz programe koji, prije svega, podržavaju zapošljavanje. Mi imamo programe gdje zajedno sa privatnim sektorom nastojimo izvršiti određena doškolovanja i treninge prema potrebama tržišta rada. U programima putem kojih se podržava učestvovanje firmi iz BiH na sajmovima, kako bi našli partnere iz EU i Švicarske, imamo dugoročnu saradnju sa VTKBiH i Agencijom za promociju izvoza – kazao je Tanović.

Naveo je da se početkom sljedeće godine očekuje stupanje na snagu sporazuma sa Evropskom asocijacijom za slobodnu trgovinu, čiji je Švicarska član, zajedno sa Norveškom, Lihtenštajnom i Islandom, što će biti značajno za privrednike iz BiH da mogu bez carina izvoziti na EFTA tržišta.

– U saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ambasadom Norveške u BiH, u narednom periodu planiramo prezentaciju o tome šta EFTA sporazum donosi privrednicima u BiH – dodao je Tanović.

Pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Dragan Milović, koji rukovodi Sektorom za ekonomski razvoj i poduzetništvo, kazao je da u tom sektoru trenutno pokrivaju četiri evropska projekta, dva bilateralna projekta sa Njemačkom, odnosno sa njihovom razvojnom agencijom GTZ, te japanskom razvojnom agencijom JICA, kao i niz drugih incijativa i projekta kako iz EU, tako i šire.

Nepostojanje državnih agencija u oblasti malih i srednjih preduzeća i drugim oblastima, po njegovim riječima, čini da je i razvojna pomoć koja nam dolazi iz svijeta često neusklađena i nekoordinirana i nekada se dešava da u istoj oblasti i po tri međunarodne organizacije pružaju pomoć, a da pri tome jedna s drugom ostvaruju veoma slabe ili nekada gotovo nikakve kontakte.

Napomenuo je da Ministarstvo i ovaj sektor ostvaruju značajnu ulogu u ostvarenju međunarodne pomoći.

(Fena)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*