Obavještenje za građane čiji su objekti oštećeni u prirodnoj nesreći

Program Evropske unije za oporavak od poplava objavio je u četvrtak, 29.10. ove godine, Javni poziv za odabir korisnika pomoći za sanaciju stambenih jedinica oštećenih u poplavama za socijalno-ekonomski ugrožene kategorije stanovništva za jedanaest općina, među kojima je i općina Tuzla. EU Program za oporavak od poplava provodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj u BiH – UNDP. Tekst Javnog poziva, kao i obrazac za prijavu za pomoć, objavljei su na web stranici UNDP-a u BiH (www.ba.undp.org), na web stranici Grada Tuzla (www.tuzla.ba).

Gradska uprava Tuzla osigurala je dovoljan broj prijavnih obrazaca, koji se, zajedno sa tekstom Javnog poziva, mogu preuzeti:
– u kancelariji za prijem obrazaca u Službi za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i povratak (Aleja Alije izetbegovića broj 4, zgrada „Jupiter“), kancelarija broj 11, I sprat;
– na portirnici Gradske uprave (Ul. ZAVNOBiH.a 11), te portirnici na ulazu službene prostorije gradskih službi za upravu (zgrada „Jupiter“),
– u Centru za pružanje usluga građanima – Matični ured. Kozaračka bb,(u zgradi JU Centar za socijalni rad Tuzla),
– u pisarnici JU Centar za socijalni rad Tuzla
– u svim Mjesnim zajednicama na području grada Tuzla (kod sekretara MZ).

Prijem zahtjeva će se vršiti u kancelariji za prijem zahtjeva u Službi za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i povratak (Aleja Alije izetbegovića broj 4, zgrada „Jupiter“), kancelarija broj 11, I sprat, gdje će biti omogućena i ovjera Kućne liste.

Kako bi građanima olakšali prikupljanje potrebne dokumentacije, nadležne Gradske službe će za sve građane koji se prijave na Javni poziv, po službenoj dužnosti obezbijediti:
– Potvrdu o načinjenoj šteti na stambenom objektu (Tačka III-1. Javnog poziva)
– Potvrdu o statusu raseljenog lica izdatu od nadležne institucije (Štab civilne zaštite ili nadležni gradski organ), (Tačka III-4 Javnog poziva)
– Okvirnu procjenu štete na stambenoj jedinici (Tačka III-5 Javnog poziva).

Detalnjije informacije zainteresovani mogu dobiti dobiti na telefone: 035/307-438 ili 035/252 216 ili lično u kancelariji za prijem obrazaca u Službi za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i povratak (Aleja Alije izetbegovića broj 4, zgrada „Jupiter“), kancelarija broj 11, I sprat.

(RTV7)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*