Zahtjev za punu primjenu Zakona o ravnopravnosti spolova

Nakon provedenih općih izbora u BiH, Ženska mreža BiH i Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH uputile su zahtjev svim parlamentarnim strankama za punu primjenu Zakona o ravnopravnosti spolova BiH, ističući “da u vladama mora biti najmanje 40 posto ministrica”.

– Ženska mreža BiH prethodno je, 21. oktobra 2014. godine, uputila zahtjev svim parlamentarnim strankama, te sekretarima/cama svih zakonodavnih tijela u Bosni i Hercegovini, zahtjev za punu primjenu Zakona o ravnopravnosti spolova BiH pri formiranju vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini – navodi se u zajedničkom saopćenju dviju asocijacija.

U sadržaju zahtjeva, od nositelja vlasti se tražila puna primjena Zakona o ravnopravnosti spolova, koji promoviše i garantira zastupljenost žena, kao manje zastupljenog spola, na svim nivoima organizacije vlasti.

U procesu formiranja nove vlasti, Ženska mreža BiH i Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH od stranaka zahtijevaju i očekuju puno poštivanje i dosljednu primjenu Zakona o ravnopravnosti spolova te stoga insistiraju da vlade moraju biti zastupljene s minimalno 40 posto ministrica na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou.

Ove dvije koalicije će i dalje istrajno od nositelja vlasti tražiti da 40 posto manje zastupljenog spola bude zaista i izabrano u vladama, te tražiti izmjenu i dopunu postojećeg Izbornog zakona tako da za naredne opće izbore nemamo samo ravnopravnu zastupljenost spolova od minimalno 40 posto na izbornim listama, nego i u samim skupštinama/parlamentima.

– Samo će se tako ispoštovati Zakon o ravnopravnosti spolova – navodi se u saopćenju.

(Fena)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*