Predstavljen nacrt Strateške platforme razvoja TK-a 2016. – 2020. godina

U Tuzli je danas održan drugi sastanak Partnerske grupe za razvoj Tuzlanskog kantona, prilikom kojeg su predstavljene aktivnosti  u procesu izrade strateškog dokumenta kao i  prezentacija nacrta Strateške platforme razvoja Tuzlanskog kantona 2016.- 2020. godina.

Vlada Tuzlanskog kantona, uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja, zajedničke inicijative Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Švicarske agencije za razvoj i saradnju u maju 2014. godine započela je proces izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. – 2020. godina uz uvažavanje postojećih strateških dokumenata, postojećeg socio-ekonomskog stanja i razvojnih prioriteta i potreba Kantona, raspoloživih i budućih kapaciteta Kantona te pozitivnih društveno-ekonomskih odnosa u okruženju. U cilju upoznavanja sa do sada preduzetim aktivnostima u procesu izrade ovog strateškog dokumenta te prezentacije nacrta  platforme razvoja Tuzlanskog kantona,danas je  organizovan  II. sastanak Partnerske grupe za razvoj.

U okviru procesa izrade ovog strateškog dokumenta, u proteklom periodu Kantonalni odbor za razvoj, kao tijelo zaduženo za pripremu i organizovanje procesa izrade integrirane Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. – 2020. godina, kreirao je nacrt Strateške platforme razvoja Tuzlanskog kantona koja sadrži socio-ekonomsku analizu, strateške fokuse, strateške ciljeve i viziju razvoja Kantona.

Nakon Tuzlanskog kantona, do kraja godine planirano je održavanje sastanaka Partnerske grupe i u drugim kantonima.Početak nove godine sa sobom će donijeti i nove obaveze i realizaciju zadataka koji su predhodno postavljeni, istaknuto je između ostalog tokom  današnjeg sastanka.

(RTV7)

 

 

 

 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*