Vijeće ministara BiH: Usvojen akcioni plan za zaštitu od poplava

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, usvojilo je Akcijski plan za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH 2014. – 2017., kojim se stvara okvir u kojem će pitanja zaštite od poplava i upravljanja vodama biti tretirana na usklađen i koordiniran način kako u BiH tako i na regionalnoj razini.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će u suradnji s drugim nadležnim institucijama na svim razinama vlasti u BiH i zakonima propisanim nadležnostima koordinirati realizaciju mjera utvrđenih Akcijskim planom, o čemu će jednom godišnje informirati Vijeće ministara BiH.

Državna ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa; sigurnosti; civilnih poslova; financija i trezora i Direkcija za europske integracije će ostvariti posebnu suradnji radi efikasnije realizacije Akcijskog plana.

Akcijski plan sadrži šest ključnih mjera i 22 podmjere koje će nadležne institucije realizirati do kraja 2017. godine.

Paket mjera, između ostalog, obuhvaća saniranje štete od poplava, erozija i bujica na postojećim zaštitnim vodnim objektima, riječnim koritima i kanalima; usklađivanje sustava zaštite od poplava s odgovarajućim direktivom EU-a; izradu tehničkih rješenja za zaštitu od poplava; uspostavljanje hidrološkog prognoznog sustava u BiH; jačanje kapaciteta institucija u BiH u ovoj oblasti te upravljanje vodama.

Za provođenje Akcijskog plana potrebno je 592,7 milijuna KM, a do sada je osigurano 267,2 milijuna KM iz kredita, grantova i proračunskih sredstava.

Trenutačno je u fazi pripreme nekoliko projekata kojima će biti osigurano dodatnih 100 milijuna KM, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

(RTV7/Fena)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*