Fadil Novalić: U fokusu ekonomski potezi koji će stvarati stabilnu FBiH

Naša loša socijalna situacija je posljedica loše ekonomske situacije. Sada postoji ogroman pritisak da se riješe problemi, gotovo trenutno, i pri tome se zaboravlja da su isti nastajali godinama. Dakle, za oporavak će trebati više vremena nego što bismo željeli, ipak, neki potezi mogu biti brži i njihovo djejstvo može biti brže – rekao je u intervjuu Feni kandidat za premijera Federacije BiH Fadil Novalić.

Među tim potezima, kako ističe, jesu: moratorij zapošljavanja u javnom sektoru do daljnjeg (zaustavljanje rasta javne potrošnje), oslobađanje od obaveza na plaću prve dvije godine za novouposlene, uz zadržavanje postojećih uposlenih, pojednostavljenje obračuna obaveza na plaće (manji procent, obuhvaćen topli obrok i prijevoz-uplata obaveza na jedan račun), smanjenje troškova administracije, isplata dijela socijalnih naknada u obliku vaučera (za kupovinu samo domaćih poljoprivrednih i drugih proizvoda kao potpora domaćim proizvodima), moguća različita cijena električne energije u skladu s materijalnim mogućnostima.

– Ovi početni potezi šalju signale gdje moramo manje trošiti, signal poslodavcima da ćemo ići u pravcu smanjenja opterećenja na rad i pojednostavljenja, sve u svrhu ohrabrenja istih za novo zapošljavanje, i signal da ćemo brinuti da pri tome ne budu ugrožena socijalna prava onima koji su stvarno u stanju socijalne potrebe – rekao je Novalić odgovajući na upit šta bi kao budući premijer FBiH trebao učiniti na početku svog mandata da se koliko-toliko stabilizira socijalna i ekonomska situacija u FBiH.

Naglasio je da će, svakako, glavni fokus njegovog djelovanja biti ekonomski potezi koji će omogućiti da se stvara “stabilna” FBiH.

– I pored već spomenutog smanjenja opterećenja na rad (višekratnog i vremenski pomjerenog), tu su još i reforma tržišta rada, poboljšanje poslovnog okruženja, aktiviranje resursa te privlačenje i potpora privrednim aktivnostima – dodao je Novalić.

Odgovarajući na pitanje koji su načini da FBiH privuče strane investitore i da li kao budući premijer FBiH predviđa neke stimulacije za domaće investitore, Novalić je istaknuo da “mi imamo vrlo dobar zakon o stranim investicijama, ali da su mogućnosti tog zakona iscrpljene“.

– Strane investicije su praktično prestale i kada sada sumiramo rezultate možemo zaključiti da smo privukli investitore praktično u nekoliko sektora, a to su bankarski sektor, sektor osiguranja, trgovine, i djelomično industrijski sektor, zasnovan na resursima. Rezultati u proizvodno-prerađivačkim investicijama, koje sa sobom nose veću uposlenost, su izostali. Rezultat je to mnogo faktora među kojima treba istaći svakako i faktor sigurnosti, ali i veoma neprilagođeno poslovno okruženje i već spomenuto radnopravno zakonodavstvo. Zato smatram, ako je već nemoguće brzo nešto uraditi na planu sigurnosti ovog prostora, onda preinaka radnopravnog zakonodavstva i poboljšanje poslovnog okruženja su stvar koju moramo uraditi i i to je poticaj investitorima(domaćim i stranim). Osim toga i već spomenuto oslobađanje od obaveza (prve dvije godine) i buduće smanjenje obaveza, su također potezi u tom pravcu. Osim toga, za strateške investitore (investitori koji ili zapošljavaju veliki broj ili je velika investicija ili veliki izvoz, ili vrše montažu nekog produkta na bazi domaćih komponenti), mogu računati na veliki raspon potpora, od dodjele prostora do oslobađanja od svih obaveza prvih 5-8 godina. To se odnosi na strateške investitore bez obzira na to jesu li strani ili domaći – kaže Novalić.

Ističe da je upoznat i o projekcijama budžeta FBiH za ovu godinu te da je budžet dominantno socijalni, pri čemu treba naglasiti da je tu najkrupnija stavka vraćanje kredita i kamata u iznosu od gotovo jedne milijarde KM.

– Da bi se održala kakva-takva funkcija budžeta potrebno je pozajmljivati gotovo 700 miliona KM. Pitanje da li postoji alternativa za MMF ima negativan odgovor. Naravno da sredstva MMF-a ne možemo koristiti vječno, ali prije nego što smanjimo javnu potrošnju, povećamo privrednu aktivnost, povećamo disciplinu i obuhvat, naročito direktnih poreza, MMF i drugi izvori su nužni za održavanje budžeta – rekao je Novalić.

Upitan da li će se na početku mandata baviti i smjenama na određenim pozicijima (NO, UO) i da li je to neophodno, Novalić je istaknuo da su to, svakako, važna pitanja, ali da je mnogo važnije pitanje rezultata i troška – ko daje pozitivan rezultat, kako ga povećati i kako ga primijeniti na drugim manje uspješnim subjektima, i tamo gdje su rezultati gubitni kako smanjiti gubitke.

– U tom smislu nas zanima da smanjimo broj subjekata, ujedinjujući slične (razne agencije), okupljanje više subjekata pod jednu direkciju (naprimjer preduzeća s većinskim državnim kapitalom) i samim tim smanjenje i broja NO i UO. S druge strane, predviđeno je uvođenje korporativnog upravljanja vođeno ciljevima i smjernicama OECD-a, u javnim preduzećima, kao i prokurativni nadzor nad gubitašima. Naravno da su važan faktor kadrovi koji to mogu provoditi, ali fokus je na efikasnosti – kazao je kandidat za premijera FBiH Fadil Novalić u intervjuu Feni.

(Fena)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*