Dom vojske FBiH od juna u vlasništvu Općinskog suda u Tuzli

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici donijela je Zaključak o izvršenju pravosnažne sudske presude, kojim daje ovlaštenje Kantonalnom pravobranilaštvu u Tuzli da pokrene postupak prinudnog izvršenja pravosnažne sudske presude Općinskog suda u Zenici, za predaju u posjed i na slobodno raspolaganje objekta Dom vojske Federacije BiH u Tuzli zajedno sa zemljištem na kome je objekat izgrađen. Pravosnažnom sudskom presudom Općinskog suda u Zenici okončan je sudski postupak, a JU Univerzitet u Tuzli je kao tuženi bio obavezan da Tuzlanskom kantonu kao tužiocu, u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvršenja, preda u posjed i na raspolaganje pomenuti objekat. Pored toga, u prošloj godini pravosnažno je okončan i postupak pokrenut po zahtjevu JU Univerzitet u Tuzli za brisanje nedozvoljenog upisa prava korištenja na istim nekretninama, na koje se odnosi i navedena presuda, tako što je taj zahtjev odbijen, čime je na tim nekretninama postao punovažan upis prava korištenja Tuzlanskog kantona za potrebe Općinskog suda u Tuzli. Imajući sve to u vidu, kao i činjenicu da JU Univerzitet u Tuzli nije u određenom roku postupio po nalogu suda, Kantonalno pravobranilaštvo u Tuzli je kao zakonski zastupnik Tuzlanskog kantona od Vlade TK zatražilo dostavljanje izjašnjenja o poduzimanju aktivnosti na dobrovoljnom izvršenju te presude i iseljenju JU Univerzitet u Tuzli iz objekta Dom Vojske Federacije BiH u Tuzli, odnosno o potrebi pokretanja izvršnog postupka pred nadležnim sudom. Prema donesenom dokumentu, a u skladu sa Sporazumom o regulisanju osnovnih pitanja dobrovoljne predaje u posjed i slobodno raspolaganje nekretnine objekat Dom vojske Federacije BiH u Tuzli, zaključenog između Vlade Tuzlanskog kantona i JU Univerzitet u Tuzli, Pravobranilaštvo neće zatražiti prinudno izvršenje do 30.6.2015. godine. Ova Odluka donesena je kako bi se dodatno osiguralo izvršenje prvosnažne sudske odluke, a sve kako ne bi došla u pitanje realizacija cca 5.600.000,00 KM nepovratnih sredstava sredstava IPA projekta – Rekonstrukcija Doma vojske Federacije BiH u Tuzli za potrebe Općinskog suda u Tuzli.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*