Umihanić na press konferenciji o rezultatima Vlade TK

U Tuzli je danas održana sjednica Vlade TK, a potom i konferencija za novinare. O radu Vlade u 2014.godini govorio je premijer TK Bahrija Umihanić. Bilo je riječi i o odlukama o pozitivnoj listi lijekova TK, i Akcionom planu nadzora nad stručnim radom ustanova socijalne zaštite, i revizije uspostavljenih prava.

Aktuelna Vlada Tuzlanskog kantona je preuzela vlast krajem marta, a nakon februarskih protesta prošle godine, kao nestranačka ekseperata vlada. Na press konferenciji odlazeći premijer Bahrija Umihanić, istakao je da je njihov rad bio u teškim uslovima, počevši od prirodne katastrofe, negativnog ambijenta, kazavši da je osigurana sigurnost građana i isplata plata budžetskim korisnicima. Ostvareni deficit u 2014.godini manji je za najmanje 42 miliona, u odnosu na proicirani deficit od 62 miliona, uz iznos vanjskih otplata od oko 5 miliona KM.

„Usvojili smo set restruktivnih mjera štednje, koji su podrazumjevali štednju na svim pozicijama, uključujući svođenje na minimum sredstava za kapitalne projekte i tekuće transfere, i uz povećenjem namjenskih prihoda ostvarili smo uštede od najmanje od 42 miliona KM. Nažalost, deficit u Budžetu TK će biti ostavren u iznosu manjem od 20 miliona KM, što je posljedica stečenog obima i vrste prava budžetskih korisnika, zasnovanog na zakonskim propisima. Iznosi su okvirni, jer godišnji obračun Budžeta za 2014.godinu nije još uvijek završen, zbog utvrđenog zakonskog roka završnih knjiženja“, kazao je Umihanić.

Transferi za socijalnu politiku, boračko invalidsku zaštitu, i podršku poljoprivrednoj proizvodnju izvršena je u većim iznosima nego u bilo kojoj godini u periodu 2010.-2014.godina, dodao je Umihanić. Kako je istaknuto ovom prilikom, osiguran je pristup zdravstvenoj zaštiti za sve obespravljene radnike sa područja kantona, što zajedno sa njihovim porodicama iznosi oko 1000 osoba, te je povećan broj zaposlenih za 1.131 osobu. Brojevi bi bili i veći, smatra Umihanić, da u dva navrata nije bilo prirodne nesreće, negativne medijske pažnje i protesta.

„Kada je riječ o finansijskoj konsolidaciji preduzeća, zahtjeve je u  zakonskom roku podnijelo sedam preduzeća sa većinskim državnim kapitalom sa područja TK. Do sada su donešene Odluke za tri privredna subjekta i to, Rudnik soli dd Tuzla, TTU dd Tuzla i Konjuh dd Kladanj. Započele su i aktivnosti za pokretanje proizvodnje odnosno eksploataciju magnezita u Rudniku nemetala Kladanj“, reakao je Umihanić.

Umihanić je na kraju svog obraćanja, uputio smjernice i preporuke budućoj Vladi TK, kako bi se ukupan ambijent na području kantona popravio, i kako bi se unaprijedio život građana. Među preporukama je završetak strategije razvoja kantona 2016.-2020.godina, čiji proces izrade započeo u maju prošle godine. Između ostalog, tu je i nastavak ativnosti oko Fonda solidarnosti, i smanjenje ministarstava u Vladi TK sa postojećih 12 na osam.

(RTV7)

 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*