Federacija BiH uskoro dobija agenciju za upravljanje oduzetom imovinom

Primjena Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom počinje 11. marta, kada bi Federacija BiH prvi put trebala dobiti agenciju za upravljanje oduzetom imovinom.

Piše: Senka Trgovčević

Prema zakonskim odredbama, za direktora agencije, čije će sjedište biti u Sarajevu, imenuje se nestranačka, kompetentna osoba na mandat od pet godina i to putem javnog konkursa.

– Konkurs za direktora federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom je u toku, te će se ove sedmice sastati komisija, koja treba odrediti literaturu i pitanja za stručni ispit – kazao je Feni direktor Agencije za državnu službu FBiH Sead Maslo.

Nakon imenovanja direktora, koji će donijeti pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, znat će se, kako kaže  Feni federalni ministar pravde Zoran Mikulić, broj uposlenih, te izvršiti registracija agencije na sudu.

Sredstva potrebna za rad agencije osiguravaju se u budžetu FBiH, ili iz drugih izvora, a sve državne i druge institucije javne službe i organizacije obvezne su pružiti pomoć u njenom radu.

– Za te namjene povećana je tekuća budžetska rezerva za 2.500.000 KM. Agencija bi po svojoj prirodi trebala da prihoduje, a ne da rashoduje. Naprimjer u prvoj godini djelovanja ovakva agencija u Srbiji je ostvarila prihoda državi oko 250.000.000 eura- rekao je Mikulić.

Na taj način, tvrdi, nema nikakvih smetnji u vezi s početkom primjene Zakona, koja treba početi 11. marta.

Govoreći o nadležnosti agencije, ističe, da ona samo upravlja, skladišti i prodaje imovinu koja je trajno oduzeta. Dakle, sud je taj koji odlučuje koja će se imovina oduzeti bilo privremeno ili trajno.

Djelovanjem agencije značajno će se olakšati rad pravosudnim organima, jer će agencija biti servis sudovima u FBiH u provođenju postupaka za privremeno i trajno oduzimanje imovine, čuvanje takve imovine, javnu prodaju oduzete imovine i druge poslove koji su zakonom stavljeni u nadležnost ovoj agenciji.

– Smatramo i da će rezultati primjene ovog zakona vrlo brzo biti prepoznati u vidu broja slučajeva u kojima je oduzeta kriminalno stečena imovina, i vrijednosti novca koji je uplaćen u budžet Federacije BiH nakon oduzimanja i prodaje takve imovine – kazao je federalni ministar pravde Zoran Mikulić.

Donošenjem Zakona ispunjen  je jedan od vrlo važnih uvjeta na putu BiH ka članstvu u Evropskoj uniji s obzirom na to da je nepostojanje adekvatnog zakonskog okvira i institucija za upravljanje oduzetom imovinom Evropska komisija redovno isticala kao veliki nedostatak u svojim izvještajima o napretku BiH i ispunjavanju EU standarda u oblasti vladavine prava.

S toga je, kako je potvrdio za Fenu portparol Delegacije EU i specijalnog predstavnika EU u BiH Andy McGuffie, Delegacija EU u BiH spremna da podrži BiH u naporima na jačanju kapaciteta u području zapljene i upravljanja imovinom.

– Jedan od projekata koji će pružiti podršku je naredni twinning projekt koji će uključiti stručne savjete na tom području. Ovaj projekt bi trebalo da počne ujesen – kazao je McGuffie.

Delegacija Evropske unije i Ured specijalnog predstavnika EU u BiH, dodaje, pozdravlja usvajanje i stupanje na snagu Zakona o oduzimanju i upravljanju nelegalno stečenom imovinom.

– Također, očekujemo da ostali nivoi vlasti u BiH nastave aktivnosti na usvajanju slične legislative, što bi trebalo dovesti do stvaranja usklađenog pravnog okvira u državi da bi se efikasno radilo na rješavanju problema nelegalno stečene imovine. To bi, također, poboljšalo kapacitete i napore u borbi sa slučajevima teškog i organiziranog kriminala- istakao je McGuffie.

Zakon je, podsjeća, pripremljen nakon dugih i konstruktivnih konsultacija između Vlade FBiH i relevantnih pravosudnih institucija tokom procesa koji je pomogala Delegacija EU i Ured specijalnog predstavnika EU u BiH.

– Zakon je zasnovan na setu zajedničkih minimalnih standarda o zapljeni imovine koje su razvili lokalni eksperti i profesionalci putem IPA projekta za podršku provođenju zakona. Ovim zakonima preneseni su glavni evropski i međunarodni standardi na ovom polju – rekao je u izjavi za Fenu McGuffie.

Ovo je najvažniji antikorupcijski zakonski propis, jer su prvi put u Federaciji BiH stvorene pravne, institucionalne i organizacijske pretpostavke za sveobuhvatno oduzimanje svakog oblika imovine od onih koji su stekli imovinsku korist iz kaznenih djela.

Zakonom se omogućava oduzimanje kriminalno stečene imovine, ne samo od onih koji su počinili kazneno djelo i stekli imovinsku korist nego i tzv. “povezanih osoba” na koje je takva imovina prenesena radi prikrivanja i onemogućavanja oduzimanja.

Republika Srpska ovaj zakon ima već dvije godine.

(Fena/RTV7)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*