EP BiH: Hidroelektrane na Neretvi spriječile plavljenje Mostar

Elektroprivreda BiH saopćila je da je zahvaljujući prihvatanju velikog vala rijeke Neretve iz akumulacije HE Jablanica, koji je prema karakteristikama najbliži tipskom stogodišnjem valu, spriječeno plavljenje Mostara jer je protok Neretve kroz grad ostao unutar granica sigurnim po nizvodno stanovništvo.

“Prema dosadašnjem iskustvu, prihvatanje ovakvih velikih valova na višim kotama akumulacije HE Jablanica, iziskivalo bi ispuštanje vode u količini većoj od 1000 metara kubnih u sekundi putem evakuacionih organa na brani HE Jablanica, ali i na branama nizvodnih hidroelektrana. U tom slučaju bilo bi gotovo nemoguće izbjeći plavljenje određenih dijelova stambenih i infrastrukturnih objekata koji se nalaze blizu korita Neretve u Mostaru”, naveli su.

Analizirajući vremenske prognoze i njihovim detaljnim praćenjem, JP Elektroprivreda BiH je uložila maksimalne napore kako bi kotu akumulacije HE Jablanica svela na minimalni nivo, da bi mogle biti prihvaćene velike količine vode koje su bile i najavljene.

“Na ovaj način kota akumulacije prije najavljenih padavina je iznosila svega 247,53 metra nadmorske visine, odnosno cca 23 metra ispod maksimuma. Na ovaj način je stvoren prostor za prihvat vodenog vala, te je kota dostigla visinu 263,5 metara nadmorske visine i još uvijek je ispod maksimalne kote za cca 6 metara. U suprotnom, JP Elektroprivreda BiH bi bila prinuđena ispuštati veće količine vode putem evakuacionih organa, a što bi potencijalno dovelo do pojave ‘plavnog vala'”, dodali su.

U toku noći 4. na 5. novembra 2021. godine u 4 sata, zabilježen je i najveći vodostaj rijeke Neretve od kako se vrši njegovo mjerenje. Na mjernoj stanici Glavatičevo most vodostaj je iznosio 515 cm, a na stanici Hagenuk 530 cm. Za ovako velike valove karakteristična je brzina porasta dotoka. Tako je protok Neretve na mjernoj stanici Hagenuk 04. novembra u 16 sati iznosio 84 metara kubnih u sekundi, da bi nakon 12 sati porastao za više od 14 puta, konkretno na 1.195 metara kubnih u sekundi.

“I pored ovako velikog povećanja protoka Neretve, JP Elektroprivreda BiH je uspjela amortizovati pojavu većih voda kroz Mostar i nizvodno od hidroelektrana na Neretvi. Maksimum tipskog stogodišnjeg vala na profilu HE Jablanica iznosi 1.325 metara kubnih u sekundi, dok je prvi maksimum aktuelnog vala ostvaren 05. novembra u 5 sati iznosio 1.254 metra /sek. Nažalost, tokom aktuelnog velikog vala rijeke Neretve formirale su se ogromne količine nanosa plutajućeg otpada na svim akumulacijama koji nisu uzrokovani djelovanjem i radom hidroelektrana. Sav teret njegovog uklanjanje će, po ko zna koji put, biti na Hidroelektranama na Neretvi JP Elektroprivreda BiH”, navedeno je u saopćenju.

(Klix.ba)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*