Rezime jučerašnje sjednice Gradskog vijeća Tuzla

Gradsko vijeće Tuzla juče je prihvatilo Informaciju o ugrožavanju sigurnosti eksplozivnom napravom tokom petka na subotu 13.2.2015.godine u ulici Druge tuzlanske brigade. Riječ je o kancelariji advokata Faruka Balijagića. Usvojen je niz zaključaka kojima se, između ostalog traži pronalazak i procesuiranje počinilaca u što kraćem roku, zatim, traži se pooštravanje kaznene politike, te izmjene Krivičnog zakona Federacije BiH u dijelu koji se tiče ovlasti službenih osoba, za koje se traži da budu proširene. Jedan od zaključaka tiče se i statusa advokata, te je zatraženo da se i napad na advokate tretira kao napad na službenu osobu.

Vijećnici su donijeli i Odluku o uslovima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Tuzle. Odluka je donesena kako bi se potakao razvoj poduzetništva u gradu. S tim u vezi usvojeni su zaključci od kojih jedan predviđa da će gradonačelnik Tuzle obnoviti Inicijativu za izmjene zakonske regulative, što će omogućiti ulaganja i gradnju objekata s ciljem zapošljavanja, i uputiti novu inicijativu Vladi FBIH kojom traži način, pravni model privlačenja stranih investritora i davanja na korištenje zemljišta pod povoljnim uslovima u svrhu osnivanja poslovne zone.

Gradsko vijeće Tuzla je usvojilo i Odluku o načinima, kriterijima i postupku za određivanje naziva ulica, trgova, mostova i parkova na području grada Tuzle. Usvojen je i Regulacioni plan stambeno – poslovne zone „Autocentar“,  Stambeno – poslovna zona „Kreka – jug – prva faza“. Riječ je o uređenju ovog dijela grada, što predviđa gradnju poslovnog, ali i stambenih objekata, te uređenje saobraćajnica kroz naselje.

Vijećnici su usvojili i Odluku o načinu dodjele javnih priznanja u 2015.godini, kao i Akcioni plan prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u Gradu Tuzla za period 2014 – 2016.godina. Primljena je k znanju i Informacija o podršci Grada Tuzle projektima i aktivnostima mladih, te Inicijativa za formiranje kancelarije za mlade Grada Tuzle.

Na dnevnom redu je bila i Informacija o stanju klizišta. Od maja prošle godine godine u Tuzli ih je evidentirano 2174, što čini trećinu od ukupnog broja klizišta na Tuzlanskom kantonu. U Tuzli je klizištima najugroženija Mjesna zajednica „Centar“. Rasprava je vođena i o tome šta je naophodno uraditi da bi se sanirala postojeća klizišta i preveniralo pokretanje novih.

Gradsko vijeće Tuzla primilo je k znanju i Informaciju o realizovanim projektima i poticanju turizma na području grada Tuzle, te Informaciju o stanju u kolektivnom naselju „Mihatovići“ i smještaju u kućama holandske Vlade u naseljima Slavinovići, Solina i Lipnica.

(RTV7)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*