Kantonalna uprava za inspekcijske poslove – kontrola obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

U skladu sa Programom rada Vlade Tuzlanskog kantona i Planom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, kantonalni inspektor za oblast sanitarne, zdravstvene i farmaceutske poslove će vršiti kontrolu subjekata nadzora u smislu provedbe obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Podsjećamo subjekte nadzora, na koje se predmetne obaveze odnose, da je u mjesecu oktobru 2014. godine stupio na snagu novi Pravilnik o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (”Službene novine FBiH” broj 81/14), kojim su definisani način, periodi i subjekti predmetnih obaveza.

Članom 6. Pravilnika o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije su propisani rokovi za obavljenje preventivne dezinfekcije za pojedine subjekte obaveze:

”Član 6.

(1) Obavezna preventivna dezinfekcija obavlja se u slijedećim rokovima:

 1. a) svakih 30 (trideset) dana u:

1) objektima za proizvodnju, skladištenje i promet životnih namirnica i sirovina za njihovu proizvodnju i prevoznim sredstvima namijenjenim za

njihov prevoz (klaonice, mljekare, prodavnice mesa i proizvoda životinjskog ¸ porijekla, različiti proizvodni pogoni, ugostiteljski i ostali objekti prehrane,

kuhinje, trgovački objekti i tržni centri, hladnjače i sl.),

2) objektima za javno vodosnabdijevanje,

3) veletržnicama, tržnicama, ribarnicama,

4) prostorima za održavanje izložbi ili sajmova,

5) objektima namijenjenim za smještaj većeg broja ljudi (hoteli i drugi turistički objekti, studentski i đački domovi, prihvatilišta, socijalne ustanove i dr.),

6) objektima odgojno obrazovnih ustanova (obdaništa, osnovne, srednje, više i visoke škole i dr.),

7) svim zdravstvenim objektima (domovi zdravlja, ambulante, ordinacije, bolnice, klinički Centri i dr.),

8) objektima za sport i rekreaciju (bazeni za kupanje, sportske dvorane i pojedini dijelovi sportskih stadiona),

9) objektima i sredstvima javnog prevoza putnika (aerodromi, željezničke i autobuske stanice, avioni, vozovi, autobusi, trolejbusi, tramvaji, taksi vozila i dr.),

10) objektima i mjestima za javna okupljanja i gdje je frekventnost ljudi povećana (kinodvorane, pozorišta, objekti MUP-a, zatvori, banke, šalter sale i dr.),

11) mrtvačnicama, te prevoznim sredstvima za prevoz umrlih osoba,

12) deponijama otpada.

 1. b) svakih 60 (šezdeset) dana u svim drugim objektima u kojima se obavlja društvena, privredna ili javna djelatnost.
 2. c) svakih 180 (sto osamdeset) dana obavlja se preventivna dezinfekcija zatvorenih vodova klimakomora i kanala za snabdijevanje

zrakom, kao i prostora snabdjevenih tim zrakom – metodom termičke aerosolizacije.

(2) Provođenje preventivne dezinfekcije obaveza je vlasnika ili korisnika objekata i prostora iz stava (1) tač. a), b) i c) ovog člana.”

Članom 8. Pravilnika su propisani rokovi za obavljenje preventivne dezinsekcije za pojedine subjekte obaveze:

”Član 8.

(1) Obavezna preventivna dezinsekcija obavlja se u slijedećim rokovima:

 1. a) svakih 90 (devedeset) dana u:

1) objektima za proizvodnju, skladištenje i promet životnih namirnica i sirovina za njihovu proizvodnju (klaonice, mljekare, prodavnice mesa i proizvoda životinjskog porijekla, različiti proizvodni pogoni, ugostiteljski i ostali objekti prehrane, kuhinje, trgovački objekti i tržni centri, i sl.),

2) objektima za javno vodosnabdijevanje,

3) veletržnicama, tržnicama, ribarnicama,

4) objektima namijenjenim za smještaj većeg broja ljudi (hoteli i drugi turistički objekti, studentski i đački domovi, prihvatilišta, socijalne ustanove i dr.),

5) objektima odgojno obrazovnih ustanova (obdaništa, osnovne, srednje, više

i visoke škole i dr.),

6) svim zdravstvenim objektima (domovi zdravlja, ambulante, ordinacije, bolnice, klinički centri i dr.),

7) objektima javnog prevoza putnika (aerodromi, željezničke i autobuske stanice, i dr.),

8) objektima i mjestima za javna okupljanja i gdje je frekventnost ljudi povećana (kinodvorane, pozorišta, objekti MUP-a, zatvori, banke, šalter sale i dr.)

9) deponijama otpada.

 1. b) svakih 180 (sto osamdeset) dana:

1) u kanalizacionim sistemima, kolektorima, šahtovima i energetskim kanalima toplovodnih, električnih, telefonskih i drugih instalacija,

2) u svim drugim objektima u kojima se obavlja društvena, privredna ili javna djelatnost.

(2) Provođenje preventivne dezinsekcije obaveza je vlasnika ili korisnika objekata i prostora iz stava (1) i (2) ovog člana.”

Članom 11. Pravilnika su propisani rokovi za obavljenje preventivne deratizacije za pojedine subjekte obaveze:

”Član 11.

(1) Obavezna preventivna deratizacija obavlja se najmanje dva puta u toku godine i obuhvata:

 1. a) objekte odgojno obrazovnih ustanova (obdaništa, osnovne, srednje, više i visoke škole i dr.);
 2. b) svim zdravstvenim objektima (domovi zdravlja, ambulante, ordinacije, bolnice, klinički centri i dr.);
 3. c) objekte namijenjene za smještaj većeg broja ljudi (hoteli i drugi turistički objekti, studentski i đački domovi, prihvatilišta, socijalne ustanove i dr.);
 4. d) objekte i mjesta za javna okupljanja i gdje je frekventnost ljudi povećana (kinodvorane, pozorišta, objekti MUP-a, zatvori, banke, šalter sale i dr.);
 5. e) objekte javnog prevoza putnika (aerodromi, željezničke i autobuske stanice i dr.);
 6. f) objekte za javno vodosnabdijevanje;
 7. g) veletržnice, tržnice, ribarnice;
 8. h) šahtove i energetske kanale plinskih, telefonskih, električnih i toplovodnih i drugih instalacija;
 9. i) glavnu sanitarnu deponiju i ostale prostore gdje se deponuje smeće;
 10. j) zajedničke prostore stambenih i stambeno-poslovnih zgrada u svim oblicima svojine;
 11. k) sportske i rekreacione prostore;
 12. l) poslovne, skladišne, prodajne i proizvodne prostore pravnih lica;
 13. m) individualne, zanatske, ugostiteljske i dr. radnje;

(2) Provođenje preventivne deratizacije obaveza je vlasnika ili korisnika objekata i prostora iz stava (1) ovog člana.”

Osim preventivnog i edukativnog, ovo saopštenje ima i upozoravajući karakter. Stoga apelujemo na sve subjekte nadzora, da na vrijeme poduzmu zakonom propisane mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, kako bi izbjegli zakonom propisane represivne mjere koje će kantonalni inspektor poduzimati u slučaju prekršaja, te izbjegli posljedične neugodnosti i nepotrebne finansijske izdatke.

(Kantonalna uprava za insekcijske poslove TK/RTV7)

 

 

 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*