Javni poziv za dodjelu bespovratne pomoći

UNDP BH, u okviru EU Programa za oporavak od poplava, raspisao je javni poziv za dodjelu bespovratne pomoći fizičkim osobama koje su pretrpile su materijelnu štetu od poplava u maju 2014. godine, u sektoru poljoprivredne proizvodnje.

Prijaviti se mogu fizička lica sa prebivalištem na području grada Tuzla, koja su se bavila poljoprivrednom proizvodnjom, a pretrpila su štetu u poplavama iz maja 2014. godine.

Detaljne informacije o iznosu pomoći koja se može odobriti pojedincu, svrsi za koju se mogu koristiti odobrena sredstva pomoći, te kriterijima koje pojedinci trebaju ispunjavati da bi se mogli prijaviti za dodjelu bespovratne pomoći po ovom javnom pozivu, sadržane su u tekstu javnog poziva koji je objavljen na internet stranici Grada Tuzla: www.tuzla.ba.

Prijavu na javni poziv, uključujući i svi potrebnu dokumentaciju, zainteresirana fizička lica mogu predati na prijavnom obrascu, najkasnije do 12.03.2015. godine, u 15:00 sati.

Popunjena prijava sa pratećom potrebnom dokumentacijom predaje se u zatvorenoj koverti sa naznakom “EU Program za oporavak od poplava-javni poziv za male poljoprivredne proizvođače”, na adresu Ureda UNDP BiH u Tuzli, Ulica Mije Keroševića broj 20 (zgrada RTV Tuzla).

Za sve dodatne informacije, pojašnjenja i pomoć prilikom popunjavanja prijavnog obrasca zainteresovani se mogu obratiti u Službu za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti grada Tuzla, neposredno ili putem telefona broj 035/307-413, kontakt osobe: Mirsad Pirišević i Nevres Kamberović.

(Grad Tuzla/RTV7)

 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*