Ovo je deklaracija koju su u Mostaru usvojili sudionici HNS-a BiH

Sudionici 6. zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora BiH danas su u Mostaru usvojili deklaraciju koju vam donosimo u cjelosti.

Sudionici su deklaraciju usvojili potvrđujući time privrženost ciljevima i načelima izraženim u političkim dokumentima prošlih pet zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora, opredijeljeni za euroatlantski put BiH, te podržavajući Rezoluciju Evropskog parlamenta od 6. februara 2014. o Bosni i Hercegovini. Sadržaj deklaracije je sljedeći:

Bosna i Hercegovina naša domovina

Mi legitimni politički predstavnici hrvatskog naroda odlučni smo braniti pravo na našu domovinu Bosnu i Hercegovinu svim legitimnim sredstvima.

Hrvatski narod, kao jedan od tri ustavna konstituenta Bosne i Hercegovine, odlučan je izgrađivati državu Bosnu i Hercegovinu kao demokratsku i sekularnu državu tri konstitutivna i ravnopravna naroda i svih njezinih građana. Demografska revitalizacija, svekoliki razvoj i napredak hrvatskoga naroda u BiH, je smisao ostvarenja naših strateških političkih ciljeva.

Neophodna je izgradnja opće nacionalne strategije koja treba uključivati institucije Hrvata u Bosni i Hercegovini, u RH i iseljeništvu. S obzirom na disperziju Hrvata unutar BiH i različite uvjete za društveni razvoj i afirmaciju nacionalnog identiteta u različitim sredinama, nacionalna strategija treba uključivati unutarhrvatsku solidarnost, kako unutar BiH, tako i u odnosu na RH i iseljeništvo.

Daytonska Bosna i Hercegovina – neostvarena država

Država Bosna i Hercegovina kako je ustrojena u Daytonu, posebno zbog nametnutih revizija ustava, nije zadovoljila težnje hrvatskog naroda s kojima smo dali glas za njeno osamostaljenje. Kako ne uspijeva zadovoljiti niti težnje i potrebe svojih građana za dostojanstven život na nivou Evrope s početka 21. stoljeća, kao ovako uređena država gubi svaki smisao jer:

• jer je njen dejtonski ustroj ozakonio nepravdu, nanesenu kroz ratna osvajanja i progon stanovništva, što je najveće posljedice ostavilo po položaj Hrvata kao jednog od njena tri konstitutivna naroda;
• jer se zbog neracionalne teritorijalne organizacije, i nekoherentnoga državnoga ustroja pokazala kao neracionalna, nefunkcionalna i neupravljiva;
• jer prividnu stabilnost sistema ima zahvaliti samo permanentnim intervencijama međunarodne zajednice, neprimjerenim suverenim državama, što ozbiljno dovodi u pitanje samoodrživost države Bosne i Hercegovine. Sve nestabilnije sigurnosno okruženje čini je iznimno ranjivom, čime potencijalno ugrožava stabilnost u široj regiji i Evropi;
• jer zabrinjavajuće zaostaje za susjedima na putu k EU integracijama i
• jer zbog siromaštva, nezaposlenosti i besperspektivnosti demografski propada, ostajući bez najvitalnijeg dijela svog stanovništva.

Posebno je ovako ustrojena država BiH neprihvatljiva sa stajališta hrvatskog naroda:
• jer mu negira pravo da ga predstavljaju njegovi legitimni predstavnici u vlasti temeljem nepravednog Ustava i Izbornog zakona;
• jer mu negira pravo da slobodno raspolaže rezultatima svoga rada prelijevanjem finansijskih sredstava, koja stvaraju ljudi i poduzeća u većinskim hrvatskim općinama i kantonima;
• jer mu negira pravo da slobodno raspolaže prirodnim resursima na područjima gdje stoljećima živi, preko nepravednih nametnutih zakona, donesenih preglasavanjem, odnosno političkim nasiljem;
• jer hrvatskom narodu ne dozvoljava da se razvija u svom narodnom i kulturnom identitetu, negirajući mu prava osnivanja javnih elektronskih medija;
• jer ga izlaže nerazmjernom riziku od politički i etnički motivirane pravosudne represije jer u represivnom aparatu i najvišim pravosudnim tijelima odlučujuću ulogu imaju predstavnici druga dva naroda ili Hrvati mahom od njih izabrani; i
• jer zbog svega navedenog Hrvati, posebno vitalna i fertilna populacija, napušta Bosnu i Hercegovinu pa, iako su relativni ratni gubici Hrvata bili otprilike razmjerni broju stanovništva, demografski poslijeratni gubici su katastrofalno nerazmjerni u odnosu na druga dva naroda.

Novi Ustav

Stoga je nužno pristupiti korjenitoj ustavnoj reformi, uključujući i novu racionalniju teritorijalnu organizaciju zemlje, koja će na jednak način uvažavati njezina tri nacionalna entiteta dosljednom operacionalizacijom načela iz preambula dejtonskoga Ustava o konstitutivnosti naroda:

• s obzirom da je unutarnji konsenzus oko takve ustavne reforme teško očekivati, a što je pokazalo iskustvo dosadašnjih pokušaja ustavne reforme zbog nejednake i neravnopravne pozicije konstitutivnih naroda i
• s obzirom da smo postojeći Ustav dobili na međunarodnoj konferenciji, kao dio Mirovnog sporazuma i uz jamstvo Vijeća sigurnosti UN-a, smatramo, ako unutarnjeg konsenzusa nema, da je logičan način da Bosna i Hercegovina dobije novi Ustav na novoj Međunarodnoj konferenciji o Bosni i Hercegovini. Ustav koji će kreirati simetričnu federalnu državu u odnosu na tri konstitutivna naroda.

Hrvatski narodni sabor smatra da hitno treba ispraviti one nepravde, nelogičnosti i neracionalnosti koje su do sada bile uzrokom nacionalnih frustracija i blokada u funkcioniranju sustava.

Stoga je nužno odmah:
• izmijeniti Ustav i Izborni zakon kada je izbor članova Predsjedništva u pitanju da bi se omogućilo da sva tri konstitutivna naroda imaju jednak utjecaj na izbor legitimnih predstavnika u Predsjedništvo, a da se i pripadnicima manjina, kao i ostalima koji se ne izjašnjavaju pripadnicima konstitutivnih naroda omogući kandidiranje;
• izmijeniti Izborni zakon u dijelu koji se tiče izbora izaslanika u Dom naroda Federacije BiH i Vijeće naroda Republike Srpske da bi se jamčio potpuni nacionalni legitimitet u ovim institucijama, te onemogućile manipulacije sa svrhom osobnih probitaka ili etničke majorizacije;
• usvojiti nužne izmjene koje će izjednačiti ovlasti zastupničkih i domova naroda u potvrđivanju izvršne vlasti te osigurati da je za odluke u domovima naroda potrebna, osim opće, i natpolovična većina u klubovima konstitutivnih naroda;
• promijeniti zakone o vladama entiteta na način da je neophodna podrška trećine predstavnika svakog od konstitutivnih naroda za donošenje odluka u vladama entiteta;
• implementirati odluku Ustavnoga suda BiH koja se odnosi na grad Mostar s ciljem izjednačavanja Mostara s ostalim jedinicama lokalne samouprave;
• donijeti novi Zakon o javnom RTV sistemu u kojem će se jasno prepoznati tri nacionalna entiteta i identiteta u Bosni i Hercegovini;
• reformirati porezni sistem s ciljem pravednog prikupljanja i raspodjele javnih prihoda

Euroatlatnske integracije

Euroatlantski put Bosne i Hercegovine, uz ustavne promjene, je najvažniji strateški prioritet i doprinos miru i stabilnosti. S obzirom da su euroatlantske aspiracije Bosne i Hercegovine potvrđene od nadležnih institucija nužno je odmah:
• pristupiti ispunjenju uvjeta za pokretanje MAP-a kao prvog koraka ka NATO članstvu;
• donijeti odgovarajuće odluke i ispuniti uvjete za ratifikaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju; i
• usvojiti efikasan mehanizam koordinacije kako bi Bosna i Hercegovina prema EU mogla “govoriti zajedničkim glasom” i u narednom trogodišnjem periodu dobiti kandidatski status za članstvo u EU

Zaštita digniteta domovinskog rata

Našim odnosom prema dragovoljcima i veteranima, ratnim vojnim invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, kao i prema svim hrvatskim braniteljima sudionicima Domovinskog rata, iskazujemo svoj odnos prema Domovinskom ratu, odnosno dajemo mu dignitet koji zaslužuje kao jedna od najvećih svetinja hrvatskoga naroda.

Stoga ćemo se snažno i odlučno usprotiviti svakom iskrivljavanju povijesnih činjenica i istine o Domovinskom ratu te ugrožavanju ugleda i dostojanstva hrvatskih branitelja.

Zajedno sa udrugama proisteklim iz Domovinskog rata tražiti ćemo sustavna rješenja i zaštitu prava, te se suprotstaviti pokušajima krivotvorenja povijesne istine o Domovinskom ratu, kao i pokušajima krivotvorenja cjelokupne novije povijesti na području BiH. Zaštita Domovinskog rata i hrvatskih branitelja jesu i ostati će naša trajna obveza.

Odlučno se suprostaviti učestalim pokušajima kriminalizacije Domovinskoga rata, proglašavanjem legitimnih oružanih snaga hrvatskoga naroda (HVO) agresorskim snagama, te neselektivnim i tendencioznim optužnicama, u pravilu, po zapovjednoj odgovornosti prema zapovjednicima HVO-a.
I u ovoj prilici odbacujemo kvalifikaciju haškoga tužiteljstva o udruženom zločinačkom poduhvatu koji se neosnovano i neopravdano pripisuje Hrvatskoj republici Herceg Bosni i HVO, jer je to opasna politička manipulacija i nije u funkciji pravde već projektiranih ratnih ciljeva onih koji su, najprije ratom, a zatim nepravednim Ustavom i njegovim nasilnim revizijama, namjeravali eleminirati hrvatski narod iz Bosne i Hercegovine kao ustavnog konstituenta i političkog subjekta.

Povijesna je istina da je HZ i HR H-B, kao i njena oružana sila Hrvatsko vijeće odbrane odlučujuće doprinijela očuvanju i obrani BiH te da je je ugrađena u temelje Vašingtonskog i Dejtonskog mirovnoga sporazuma.

Pravna država i obračun s korupcijom

S obzirom da veliku prepreku razvoju Bosne i Hercegovine, uspostavi kompetitivne ekonomije i socijalne pravde, te dolasku do stranih investicija, predstavlja pravna nesigurnost i korupcija, te s obzirom da u Bosni i Hercegovini trenutno ne postoji niti politička klima niti institucionalni kapacitet za učinkovitu borbu protiv korupcije neophodno je odmah:

• postići najširi politički i društveni konsenzus za učinkovitu borbu protiv korupcije;
• učiniti nužne zakonske promjene koje će unaprijediti sustav imenovanja na ključne tužiteljske i sudačke pozicije s ciljem nezavisnosti i odgovornosti;
• pokrenuti reformu i dogradnju sustava agencija za zaštitu zakona u smislu boljeg uvezivanja i koherentnosti čitavog sustava.

Obrazovanje, kultura i ekonomija kao sredstva društvenoga razvoja

Kvalitetno obrazovanje sukladno najvišim svjetskim standardima, te institucionalno očuvanje i razvoj kulturnog identiteta pored toga što predstavljaju iznimno značajne elemente dugoročne opstojnosti i vitalnosti, imaju i potencijal biti glavno sredstvo svekolikog društvenog razvoja hrvatskog naroda u BiH. Stoga će HNS BiH u svome budućem radu posebnu pažnju posvećivati stanju u područjima obrazovanja i kulture.

Preduvjet demografske revitalizacije jest učinkovito i socijalno odgovorno upravljanje svim resursima. Svjesni smo teškog položaja osiromašenosti velikog broja građana uključujući i zdravo radno aktivno stanovništvo, što je posebno karakteristično za prijeratne industrijske „bazene“.

Neophodno je napustiti dosadašnju kvazisocijalističku filozofiju, koju još uvijek prakticiraju određene politike u BiH, a koju karakterizira opća socijalizacija promašaja u pretvorbi, privatizaciji i upravljanju ostacima prijeratnih „privrednih giganata“, prijevremenim umirovljenjem, ili prebacivanjem tereta na budžete, zdravstvene i socijalne fondove a preko novih zaduživanja, prebacivanje tereta na one građane i dijelove Bosne i Hercegovine koji su odavno napustili takvu društvenu filozofiju i opredijelili se za tržišnu i socijalno odgovornu ekonomiju.

Umjesto toga potrebno je kroz neophodne reforme, uključujući i ustavnu, te ekonomske programe, kreirati stabilno političko i institucionalno okruženje atraktivno za investitore iz zemlje i inozemstva. Unaprijediti sposobnost korištenja evropskih fondova te stavljanjem u funkciju svih prirodnih i ljudskih kapaciteta doprinositi ekonomskom razvoju i socijalnom blagostanju.

Mi legitimni predstavnici hrvatske političke volje u Bosni Hercegovini, ovu Deklaraciju usvajamo kao obvezu nama i kao poruku svim našim partnerima s kojima dijelimo odgovornost za stabilnost i prosperitet naše zajedničke domovine Bosne i Hercegovine s ciljem da je izgradimo kao zajedničku i poželjnu državu”.

(Faktor.ba, Foto: Fena)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.