Na području Grada Tuzle aktivirano 2.170 klizišta i odrona

Vlada TK je prihvatila Informaciju o prirodnim nepogodama koje su pogodile Tuzlanski kanton u periodu maj – august 2014. godine. Kako se u Informaciji navodi na području TK aktivirano je 6.738 klizišta i odrona koja su uništavala cijela naselja i nanijela ogromnu materijalnu štetu. Najteža situacija bila je na području Grada Tuzle gdje je aktivirano 2.170 klizišta i odrona. Naglim porastom vodostaja u svim vodotocima, izljevanjem iz korita i nezapamćenim poplavama na području cijelog Tuzlanskog kantona ugroženo je više stotina stambenih i pomoćnih objekata, industrijskih objekata i poljoprivrednog zemljišta. Dostignuta je rekordna visina preljeva na brani HA Modrac od 3,42 m što je dovelo u opasnost stabilnost objekta brane. U prekidu je bio putni i željeznički saobraćaj i poplavljeni i oštećeni magistralni, regionalni i lokalni putevi. Bila je prekinuta i nastava u osnovnim i srednjim školama i na Univerzitetu u Tuzli. U toku trajanja nesreće i u akcijama zaštite i spašavanja nije bilo smrtnog stradanja građana i spasilaca. U akcijama zaštite i spašavanja u mjesecu maju i avgustu evakuirano je 7.286 građana.
Vlada je prihvatila i Zbirni izvještaj o procjeni šteta na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih nereća na području Tuzlanskog kantona u 2014. godini. Na osnovu preliminarne procjene procjenjena je ukupna šteta od poplava i klizišta u 2014. godini u iznosu od 639.051.756,48 KM i grada i olujnog nevremena u iznosu od 11.263.923,24 KM, odnosno ukupna šteta od 650.315.679,72 KM, po preliminarnoj procjeni. Na osnovu konačnih izvještaja o procjeni štete, procijenjena je ukupna šteta od prirodnih nesreća poplava i klizišta, te grada i olujnog nevremena na području Tuzlanskog kantona u iznosu od 888.835.359,75 KM odnosno bez troškova izazvanih štetom i indirektne štete u iznosu od 420.595.186,46 KM. Općinama je kao pomoć za hitne intervencije i otklanjanje posljedica dodjeljena finansijska pomoć od Kantonalnog štaba civilne zaštite u iznosu od 1.970.000,00 KM, Vlade Tuzlanskog kantona u iznosu od 19.500,00 KM, direktora Federalne uprave CZ 260.000,00 KM, od Vlade Federacije BiH 3.184.069,42 KM i Federalnog Fonda za pomoć 3.470.952,99 KM što je ukupno 8.904.522,41 KM. Općine TK su ostvarile finansijsku pomoć za otklanjanje posljedica nesreće od UNDP-a, Crvenog križa i drugih subjekata. Osim općina Banovići, Čelić i Gradačac, ostalim općinama je dodijeljeno 6.486.829,00 KM zajma Svjetske banke.
Također je prihvaćen Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite u 2014. godini u kojem se kaže da je Štab u potpunosti ostvario svoju zakonom utvrđenu funkciju u sistemu zaštite i spašavanja Tuzlanskog kantona, kao i Izvještaj o radu Kantonalne komisije za procjenu šteta za 2013. i 2014. godinu.
Vlada je prihvatila tekst Zahtjeva Kantonalne uprave civilne zaštite za dodjelu jednokratne novčane pomoći za otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem prirodnih nesreća na području Tuzlanskog kantona u 2014. godini i zadužila Kantonalnu upravu civilne zaštite da u saradnji sa Kantonalnom komisijom za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, Zahtjev sa ostalom dokumentacijom u skladu sa propisima, kompletira i uputi Federalnoj Vladi i Federalnom štabu civilne zaštite putem Federalne uprave civilne zaštite na daljni postupak.
Na jučerašnjoj sjednici Vlada je imenovala Kantonalni štab civilne zaštite. Za komandanta Kantonalnog štaba civilne zaštite postavljen je Abdulah Zukić, Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a Načelnik Kantonalnog štaba civilne zaštite je mr.sc. Zdenko Tadić, Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite. Članovi Kantonalnog štaba civilne zaštite su Jadranka Duraković, Sekretar Crvenog križa/krsta Tuzlanskog kantona, Fadil Šljivić, Policijski komesar TK, Bahir Imamović, Pomoćnik Ministra za rudarstvo i energetiku, Nedžad Djedović, Pomoćnik Ministra za zdravstvo, Fahrudin Delić, Pomoćnik Ministra za prostorno uređenje, Nenad Lukanović, Pomoćnik Ministra trgovine, turizma i saobraćaja, Bahrija Jusufović, Pomoćnik Ministra finansija, Ruzmira Bajrić, Sekretar Ministarstva pravosuđa i uprave, mr.sc. Dragan Pelemiš, Pomoćnik Direktora Kantonalne uprave civilne zaštite, Elvedin Kurbašić, Šef Kantonalnog operativnog centra i Benedin Pejić, Stručni savjetnik za deminiranje u Kantonalnoj upravi civilne zaštite. Poslove Sekretara Kantonalnog štaba civilne zaštite obavljat će Ljiljana Pavljašević, Stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove u Kantonalnoj upravi civilne zaštite.

(RTV7/Vlada TK)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*