Obilježen Svjetski dan knjige na FINra

Na Visokoškolskoj ustanovi FINra u Tuzli, 21. aprila 2022. godine, obilježen je Svjetski dan

knjige i autorskih prava u okviru projekta ”Profesionalna orjentacija učenika završnih razreda

srednjih škola” i radionice „Mala škola poslovnog engleskog jezika“.

U izdavaštvu Visokoškolske ustanove FINra do sada su izdate četiri knjige, a koje se odnose na

studijske programe „Finansije i računovodstvo“ i „Računarstvo i informatika“.

1. ”Upravljanje novčanim tokovima – strateški i operativni aspekt”, autora dr.sc. Ismeta

Kalića, vanrednog profesora na FINra.

2. ”Obavljanje trgovine u skladu sa zakonom”, autora Elmira Ramića i Zlatka Glavinića.

3. ”Numerička matematika”, autora dr.sc. Zorana Jasaka, profesora i mr.sc. Irme Ibrišimović,

predavač na FINra.

4. ”Algoritmi i strukture podataka”, autora dr.sc. Zorana Jasaka, profesora i mr.sc. Aldijane

Omerović, predavača na FINra.

U narednom periodu, FINra će proširiti opus izdatih knjiga i održati promociju:

1. ”Menadžment”, autora prof.dr.sc. Adila Kurtića, profesora emeritusa.

2. ”Trgovanje vrijednosnim papirima”, autora Amira Karalića.

Sva literatura u izdavaštvu FINra je usklađena sa Nastavnim planom i programom FINra, te je

prilagođena studentima da što efikasnije usvoje potrebna znanja.

Visokoškolska ustanova FINra je svojim studentima omogućila pristup vlastitoj biblioteci koja

posjeduje knjige, stručnu literaturu, te zbornike radova sa međunarodnih simpozija iz oblasti

finansija, menadžmenta, računovodstva, poreza, revizije, i drugih oblasti. Pored toga, studenti

FINra imaju besplatan pristup jednoj od najvećih baza elektronskih knjiga EBSCO, koja broji više

od 25.500 knjiga iz oblasti savremene ekonomije (finansije, računovodstvo, revizija, menadžment,

računarstvo i IT). Na taj način im je omogućeno da prate novosti iz navedenih naučnih oblasti, na

globalnom nivou i budu u toku sa svjetskim trendovima. Također, svim studentima je omogućen

besplatan pristup elektronskom izdanju međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa

„Poslovni konsultant“.Visokoškolska ustanova FINra će i dalje raditi na unapređenju kvaliteta nastavnih procesa i pružanju podrške akademskom osoblju FINra u objavi novih naučno-stručnih radova i knjiga.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) obilježavajući Svjetski dan

knjige i autorskih prava ima za cilj ohrabriti sve, a posebno mlade, da čitaju i promoviraju

izdavaštvo i zaštitu intelektualnog vlasništva kroz zaštitu autorskih prava. Odluka o obilježavanju

Svjetskog dana knjige i autorskih prava donesena je na Generalnoj konferenciji UNESCO-a

u Parizu 1995. godine.

(RTV7)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*