Počela 154. sjednica Vlade Federacije BiH

Vlada Federacije BiH će se na današnjoj 154. sjednici, koja je počela u Sarajevu, izjasniti o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, koji je u parlamentarnu proceduru uputio Klub poslanika SBB-a u Predstavničkom doma Parlamenta Federacije BiH.

Članovi Federalne vlade će razmotriti i izjasniti se o zahtjevu Transparency Internationala za BiH za saradnju u provođenju monitoringa privatizacije privrednih društava u Federaciji BiH.

Vladi je predložena izmjena Odluke o pripremi i izgradnji Rudnika i Termoelektrane (RiTE) Banovići blok – 300 MW, te donošenje Odluke o izdvajanju sredstava tekućeg transfera “Subvencija javnim preduzećima – Transfer Željeznicama FBiH” na osnovu Odluke o privremenom finansiranju FBiH za period januar – mart 2015. godine.

Planirano je i razmatranje prijedloga o davanju saglasnosti na Plan i program rada s Finansijskim planom Fonda za studenske zajmove FBiH za 2015. godinu, kao i izvještaja Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo o poplavama i provedenim aktivnostima na odbrani od poplava u 2014. godini na ovom području.

Dnevnim redom predviđeno je razmaranje tri predložene odluke o davanju prethodnih saglasnosti na prijedloge rješenja o dodjeli sredstava namijenjenih ublažavanju šteta nastalih na privrednim subjektima usljed poplava.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*