Ekonomska aktivnost u BiH bez pozitivih pomaka

Malobrojni dostupni pokazatelji iz januara 2015. ne ukazuju na pozitivne pomake u odnosu na prethodnu godinu kada je riječ o ekonomskoj aktivnosti u Bosni i Hercegovini .

Jedan od glavnih pokazatelja aktivnosti je bilo smanjenje obima vrijednosti vanjske trgovine uslijed pada izvoza od 1,3% i uvoza 2,8% u odnosu na januar prethodne godine. Uprkos relativno (u odnosu na prethodne godine) visokoj pokrivenosti uvoza izvozom na 66,2% ovo se teško može smatrati pozitivnim kretanjem. Naime, smanjenje izvoza bi moglo ukazivati na slabljenje aktivnosti realnog sektora, dok bi pad uvoza mogao biti posljedica slabe domaće tražnje i izvoza, navodi se u analizi Direkcije za ekonomsko planiranje BiH.

Pri tome, na slabu aktivnost u realnom sektoru posebno ukazuje stagnacija prerađivačke industrije. Posljedica slabe finalne potrošnje i nominalnog pada robnog uvoza u januaru je bilo blago smanjenje prihoda od indirektnih poreza. Ipak, realno smanjenje vanjske trgovine bi moglo biti nešto slabije. Naime smanjenje robnog izvoza i uvoza bi djelomično moglo biti posljedica smanjenja izvoznih i uvoznih cijena na što djelomično ukazuje deflacija potrošačkih cijena od 0,9% (s obzirom na to da značajan dio potrošačkih dobara dolazi iz uvoza).

Pri tome, kad je u pitanju domaća tražnja posebno ohrabruje realni rast prometa maloprodaje od 1% u odnosu na decembar, odnosno čak 8,3% u odnosu na januar prethodne godine.

U analizi se ističe da je FBiH tokom januara 2015. u odnosu na januar prethodne godine ( prema podacima FZZS-a) zabilježila pad industrijske proizvodnje od 1,7%, dok je u RS-u ( prema podacima RZZRS-a) za januar zbailježen skroman rast od 0,3%.

Tako je prema preliminarnim podacima BHAS-a za januar 2015. ukupna robna razmjena iznosila 1,622 milijarde KM i u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine smanjena je za 2,2%. Glavni razlog za smanjenja ukupne robne razmjene u BiH je nizak nivo poslovne aktivnosti što je dovelo do istovremenog pada kako izvoza tako i uvoza.
Ukupni bh. izvoz u januaru 2015. godine iznosio je 646,2 miliona KM i u odnosu na isti mjesec smanjenjen je za 1,3%.

U okviru bh. izvoza, pored naftnih derivata, najviše su ‘podbacili’ tradicionalni bh. izvozni proizvodi, kao što bazni metali, hemijski i prehrambene prerađevine. S druge strene, ukupni bh. uvoz u januaru 2015. godine iznosio 957,4 miliona KM, što predstavlja smanjenje od 2,8% u odnosu na januar prethodne godine.

Vanjskotrgovinski robni deficit u januaru 2015. godine iznosio je 329,2 miliona KM i u poređenju sa januarom prethodne godine smanjen je za 5,8%. Ukupna pokrivenost uvoza izvozom u BiH u januaru 2015. godine djelimično je poboljšana u odnosu na prethodnu godinu i iznosila je 66,2%, kaže se u analizi Direkcije za ekonomsko planiranje BiH.

(Fena)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*