Vršilac dužnosti gradonačelnika Tuzle danas u posjeti MZ Kiseljak

Na poziv mještana i samostalnog vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla, Senada Mehmedinovića, vršilac dužnosti gradonačelnika Tuzle, dr.sc. Zijad Lugavić, danas je posjetio mjesnu zajednicu Kiseljak. Obilasku je prisustvovala i vijećnica Medina Lolić.

Cilj današnje posjete je bio sagledati mogućnost realizacije inicijativa koje su podnesene, a koje se tiču poboljšanja uslova kvaliteta života mještana. Prioritetni je fokus u poboljšanju putne infrastrukture na relaciji Kiseljak-Husino. Dogovoreno je da se u narednom periodu u saradnji sa drugim institucijama višeg nivoa uradi procjena dionice, te da se u konačnici riješi ovaj problem.

Također, u sklopu obilaska, razgovaralo se i o Postrojenju za prečiščavanje otpadnih voda na Kiseljaku, gdje su me vijećnici upoznali da je realizovana prva faza, dok se stalo sa drugom fazom, u smislu priključenja domaćinstava. Ono o čemu se i kroz Gradsko vijeće Tuzla iniciralo jeste i obala jezera Modrac, koju smo obišli, te razgovarali o njenom turističkom potencijalu.

Usaglašeno da je da će iznaći određena sredstva, te da će u narednom periodu biti realizovani projekti od značaja za ovu mjesnu zajednicu i njene mještane.

“Želim se zahvaliti mještanima i vijećniku Senadu na pozivu, kao i vijećnici Medini.  Ovo je samo jedan u nizu obilazaka mjesnih zajednica po pozivu. U budućnosti će biti ovo praksa”, – istakao dr.sc. Lugavić.

Grad Tuzla je u protekloj godini, na području ove mjesne zajednice, realizovao nekoliko projekata. Završena je sanacija i asfaltiranje puta u naselju Poljana, do broja 117, u dužini od 130 metara, vrijednosti 18.000KM. Ugovorena je sanacija i asfaltiranje puta u naselju Poljana, do broja 37, u dužini oko 250 metara, vrijednosti oko 45.000KM. Isporučen je posipni material, kamen, u vrijednosti oko 15.000KM. U okviru redovnog održavanja planirana je sanacija udarnih rupa, na putu Husino-Kiseljak i putu prema groblju, dok je za opremanje igrališta utrošeno je 15.000KM.

(Grad Tuzla/RTV7)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*