Plan za asfaltiranje udarnih rupa nastalih sanacijom vodovodne i kanalizacione mreže

Iz JKP “Vodovod i kanalizacija” Tuzla obavijestili su građane da će u narednih par mjeseci, s obzirom na to da su se stekli vremenski uslovi asfaltirati udarne rupa koje su nastale sanacijom kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži u proteklom periodu.

Asfaltiranje će se vršiti prema utvrđenom planu, dva do tri dana sedmično u zavisnosti o raspoloživoj količini asfalta iz asfaltne baze.

Iz Vodovoda i kanalizacije saopćavaju i da će blagovremeno biti sanirani prekopi. koji nastanu u toku izvođenja ovih planiranih asfaltiranja.

Broj radnog nalogaAdresa kvaraDatum OtvaranjaOpis radovaMZBroj prekopa po MZDatum realizacije
448Armije BiH 31420.01.2023 15:09:29Asfalt 5,00SOLINA1329.05.-02.06.
449Mala Solina pp 1920.01.2023 15:10:21Asfalt 2,00SOLINA
951Armije BiH 3207.02.2023 7:08:43Asfalt 3,00SOLINA
1184Gradovrška 6317.02.2023 15:39:51Asfalt 2,00SOLINA
1274Gradovrška iznad br. 9720.02.2023 15:49:29Asfalt 6,00SOLINA
1653Armije BiH bb06.03.2023 15:01:26Asfalt 10,00SOLINA
1661Armije BiH PP 2907.03.2023 7:00:41Asfalt 3,00SOLINA
1720Armije BiH 3207.03.2023 15:12:12Asfalt 3,00SOLINA
1721Armije BiH 14607.03.2023 15:12:42Asfalt 3,00SOLINA
1722Armije BiH 39407.03.2023 15:14:46Asfalt 5,00SOLINA
2339Gradovrška  9930.03.2023 15:01:39Asfalt 3,00SOLINA
3041Armije BiH 18-2018.04.2023 6:51:13Asfalt 8,00SOLINA
3128Armije BiH 35420.04.2023 14:48:58Asfalt 3,50SOLINA
388Pašana Kovacevica 217.01.2023 14:45:36Asfalt 1,50BRČANSKA MALTA1005.06.-09.06.
931Armije BiH 1306.02.2023 14:57:42Asfalt 3,00BRČANSKA MALTA
949Slavka Micica 107.02.2023 7:07:29Asfalt 10,00BRČANSKA MALTA
1122I Tuzlanske bb14.02.2023 15:27:11Asfalt 2,00BRČANSKA MALTA
1351Dedino Brdo br.222.02.2023 14:50:51Asfalt 3,00BRČANSKA MALTA
1428Slavka Micica 6227.02.2023 14:46:57Asfalt 4,00BRČANSKA MALTA
1429Pašana Kovacevica 1027.02.2023 14:47:23Asfalt 4,00BRČANSKA MALTA
1719Armije BiH 1307.03.2023 15:11:27Asfalt 2,50BRČANSKA MALTA
1761Slavka Micica 208.03.2023 14:57:35Asfalt 2,50BRČANSKA MALTA
1765Mirsada Fidahica  4308.03.2023 15:00:37Asfalt 2,00BRČANSKA MALTA
490Hasana Brkica bb24.01.2023 15:30:51Asfalt 1,00SLAVINOVIĆI1212.06.-16.06.
790III Tuzlanske 106.02.2023 7:13:41Asfalt 3,00SLAVINOVIĆI
936Fuada Idrizbegovica 1806.02.2023 15:03:22Asfalt 1,00SLAVINOVIĆI
1406Hukici 6624.02.2023 15:06:32Asfalt 3,00SLAVINOVIĆI
1728Hukici 7907.03.2023 15:18:57Asfalt 4,00SLAVINOVIĆI
1775Žarka Vukovica 1-309.03.2023 15:07:41Asfalt 1,50SLAVINOVIĆI
1776III   Tuzlanske pp 209.03.2023 15:08:39Asfalt 4,00SLAVINOVIĆI
1777Slavinovici bb09.03.2023 15:09:45Asfalt 3,00SLAVINOVIĆI
1778Slavinovici bb09.03.2023 15:10:40Asfalt 3,00SLAVINOVIĆI
1980Goste Lazarevica 28,16.03.2023 15:08:25Asfalt 1,50SLAVINOVIĆI
2923Žarka Vukovica 313.04.2023 15:13:15Asfalt 2,00SLAVINOVIĆI
2924Slavinovici bb13.04.2023 15:14:31Asfalt 3,00SLAVINOVIĆI
489D.Caklovici 724.01.2023 15:29:57Asfalt 2,00SIMIN HAN3
537Ahmeta Kobica bb27.01.2023 15:06:35Asfalt 7,00SIMIN HAN
564D.Caklovici 730.01.2023 14:57:49Asfalt 2,00SIMIN HAN
661Focanska do 1431.01.2023 15:21:07Asfalt 2,00SJENJAK719.06.-23.06.
937Ismeta Mujezinovica 3406.02.2023 15:03:54Asfalt 1,00SJENJAK
131415 Maja 421.02.2023 15:25:19Asfalt 8,00SJENJAK
1763Focanska do 4408.03.2023 14:59:45Asfalt 2,00SJENJAK
1781Ismeta Mujezinovica 2809.03.2023 15:16:45Asfalt 10,00SJENJAK
2017Becarevac br.3120.03.2023 6:59:11Asfalt 1,50SJENJAK
3056Ismeta  Mujezinovica pp 1218.04.2023 14:56:35Asfalt 5,00SJENJAK
52517 Septembar 3526.01.2023 15:07:25Asfalt 1,50ŠI SELO426.06.-30.06.
1079Vukovarska pp 18813.02.2023 15:11:16Asfalt 1,50ŠI SELO
1586Vrapce iznad br.3003.03.2023 14:51:39Asfalt 3,00ŠI SELO
1587Vrapce br.2403.03.2023 14:52:34Asfalt 1,00ŠI SELO
660Murat bega Zaimovica 2931.01.2023 15:20:39Asfalt 4,00KULA11
979Medenice br.70-7208.02.2023 15:05:35Asfalt 2,00KULA
1588Murat Bega Zaimovica br.4203.03.2023 14:53:35Asfalt 2,50KULA
2000Ilincica bb17.03.2023 15:14:14Asfalt 3,00KULA
213216 Muslimanske22.03.2023 15:25:21Asfalt 3,00KULA
2144Ilincica bb23.03.2023 6:58:22Asfalt 5,00KULA
2765Obala Zmaja od Bosne 2010.04.2023 15:07:58Asfalt 4,00KULA
3169XVI Muslimanske br.5025.04.2023 11:29:45Asfalt 1,50KULA
3170XVI Muslimanske iznad br.1925.04.2023 11:31:02Asfalt 1,50KULA
3171Murat Bega Zaimovica br.825.04.2023 11:32:56Asfalt 1,00KULA
320716 Muslimanske 5026.04.2023 15:07:54Asfalt 8,00KULA
390Tuzlanskog odreda bb17.01.2023 14:48:25Asfalt 2,00JALA23.7.-7.7.
3253Gornje Brdo 3803.05.2023 6:56:04Asfalt 2,00JALA
13Kicelj br.2204.01.2023 15:05:44Asfalt 7,00CENTAR8
319Muharema Fizovica Fiska do br.112.01.2023 12:26:55Asfalt 2,50CENTAR
356Kicelj 1413.01.2023 15:17:46Asfalt 2,50CENTAR
357Kojšino 1513.01.2023 15:18:27Asfalt 3,00CENTAR
1361Džafer mahala 3122.02.2023 15:14:39Asfalt 16,00CENTAR
1926Bogumilska bb14.03.2023 15:17:45Asfalt 1,50CENTAR
1985Kojšino 12917.03.2023 7:03:42Asfalt 3,00CENTAR
2761Pazar 2410.04.2023 15:04:23Asfalt 1,50CENTAR
22Pavla Goranjina pp br,14105.01.2023 15:09:35Asfalt 2,00KREKA710.07.-14.07.
75M.T.Uce  7406.01.2023 15:15:10Asfalt 6,00KREKA
540F.Kluza br.1530.01.2023 7:01:13Asfalt 2,00KREKA
1438Mitra Trifunovica Uce 6228.02.2023 6:55:58Asfalt 3,00KREKA
1927Krojcica 17914.03.2023 15:21:35Asfalt 4,00KREKA
2592Hasana Kikica 3305.04.2023 15:08:08Asfalt 3,00KREKA
2926Uzeira Rame Meškovica 15-2113.04.2023 15:16:51Asfalt 1,50KREKA
1151Bukinjska bb16.02.2023 7:07:30Asfalt 3,00BUKINJE1
2636Alije Ibrica br1206.04.2023 14:55:01Asfalt 5,00SOLANA3
2885Admira Dedica 9312.04.2023 15:07:19Asfalt 3,00SOLANA
326Alije Ibrica 5112.01.2023 15:15:21Asfalt 1,50SOLANA
53H.P.Cete 10006.01.2023 7:00:52Asfalt 3,00HUSINO2
974Husinske bune 6908.02.2023 14:59:12Asfalt 2,00HUSINO
4Fride Laufer 1804.01.2023 7:55:24Asfalt 2,00MOSNIK1117.07-21.07.
9D.Mosnik br.4204.01.2023 15:04:39Asfalt 1,00MOSNIK
488Donji Mosnik br.2824.01.2023 15:02:52Asfalt 4,00MOSNIK
1370Amalije Lebenicnik 223.02.2023 15:32:29Asfalt 3,00MOSNIK
1374Vikaljska 6323.02.2023 15:36:12Asfalt 3,00MOSNIK
1427Donji Mosnik 1627.02.2023 14:46:25Asfalt 4,00MOSNIK
1764Branislava Nušica do 5008.03.2023 15:00:07Asfalt 2,00MOSNIK
2624Donji Mosnik 405.04.2023 15:29:32Asfalt 3,00MOSNIK
2664Fridriha Kacera 61-6307.04.2023 15:11:16Asfalt 1,00MOSNIK
2762Bosne Srebrene bb10.04.2023 15:05:18Asfalt 3,00MOSNIK
3168Bosne Srebrene br.7525.04.2023 11:28:52Asfalt 2,50MOSNIK
318Mije Keroševica br.1412.01.2023 12:25:51Asfalt 4,50BATVA724.07.-28.07.
1021Rudarska 2213.02.2023 7:08:37Asfalt 18,00BATVA
1169Krecanska br 516.02.2023 15:23:43Asfalt 3,00BATVA
1363Paša Bunar bb22.02.2023 15:27:40Asfalt 3,00BATVA
2766Batva 2410.04.2023 15:08:29Asfalt 3,00BATVA
2846Rudarska br.711.04.2023 11:26:36Asfalt 3,00BATVA
2847Krecanska br.711.04.2023 11:27:16Asfalt 2,00BATVA
503H.Marijana Divkovica pp 1825.01.2023 15:12:19Asfalt 4,00TUŠANJ831.07.-04.08.
664Isaka Samokovlije  431.01.2023 15:24:53Asfalt 8,00TUŠANJ
940Tušanj 4306.02.2023 15:06:22Asfalt 2,00TUŠANJ
1120Meše Selimovica br.39-4114.02.2023 15:25:36Asfalt 5,00TUŠANJ
1145Put Rasovac br.6415.02.2023 15:09:44Asfalt 2,00TUŠANJ
1892Rovine 1613.03.2023 15:05:16Asfalt 1,00TUŠANJ
2883H.Marijana Divkovica br.412.04.2023 15:05:17Asfalt 2,00TUŠANJ
3365Mandici 7704.05.2023 14:39:59Asfalt 1,00TUŠANJ
13469 Maja b.b22.02.2023 14:45:52Asfalt 4,00MEJDAN207.08.-11.08.
2273Obala Zmaja od Bosne bb27.03.2023 15:14:13Asfalt 16,00MEJDAN
1730Kraljice Katarine do 607.03.2023 15:20:33Asfalt 5,00SLATINA1
1955Džemala Bijedica 216.03.2023 7:01:28Asfalt 2,50NOVI GRAD II1
771Đindic mahala pp 902.02.2023 14:59:09Asfalt 3,00STARI GRAD1
7226 Avgusta 3306.01.2023 15:13:25Asfalt 2,00MRAMOR414.08.-18.08.
7326 Avgusta 6706.01.2023 15:13:45Asfalt 2,50MRAMOR
35526 Avgusta 6713.01.2023 15:17:07Asfalt 2,00MRAMOR
48726 Augusta br.124.01.2023 15:02:10Asfalt 1,50MRAMOR
789Majevicka  do br.106.02.2023 7:11:20Asfalt 7,00LJEPUNICE1
1080Razinoge bb13.02.2023 15:12:30Asfalt 1,00DOBRNJA2
3126Dobrnja bb20.04.2023 14:45:54Asfalt 1,50DOBRNJA
1000T.Patizanski odreda 7809.02.2023 15:10:27Asfalt 1,50GORNJA LIPNICA121.08.-25.08.
1143H.Poljana br.7615.02.2023 15:08:40Asfalt 4,00KISELJAK3
1408Poljana 108-11024.02.2023 15:07:53Asfalt 1,50KISELJAK
2134Breze 21422.03.2023 15:27:32Asfalt 3,00KISELJAK
2591Magistralni put pp 29005.04.2023 15:07:14Asfalt 6,00LJUBAČE1
316Ace Saracevica bb  G.Tuzla12.01.2023 7:04:25Asfalt 10,00GORNJA TUZLA1

(RTv7/VIK )

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*