Boljom komunikacijom do veće zaštite građana

                                    

Kako zaštiti i pravovremeno informisati građane/ke, posebno ranjive grupe, djecu i mlade o prekomjernom zagađenju zraka, bila je tema dvodnevnog skupa koji je prošle sedmice održan u Sarajevu u organizaciji UNICEF-a i Centra za ekologiju i energiju Tuzla.

Predstavnici/ce institucija koje prate kvalitet zraka kao što su resorna ministarstva, zavodi za javno zdravstvo i hidroemeorološki zavodi, razgovarali su o umrežavanju, odnosno boljem protoku informacija izmedju njih, medija i građana.

Cilj saradnje je da se razvije sistem za pravovremeno upozorenje o opasnostima i aktivnostima koje treba poduzeti kada je zrak prekomjerno zagađen, u cilju zaštite građana, posebno ranjivih grupa, uključujući djecu, mlade i trudnice.

Na sastanku je prezentirano stanje kvaliteta zraka u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, a govorilo se i o aktivnostima koje navedene institucije sprovode i u projektima koji za temu imaju zagađenje zraka.

Zagađen zrak predstavlja veliki problem u Bosni i Hercegovini, posebno zimi i ima veoma štetno djelovanje na zdravlje građana. Evidentno je povećanje respiratornih i kardiovaskularnih oboljenja, koja se dovode u vezu sa prekomjernim zagađenjem zraka.

Kreiranje zajedničkog komunikacijskog kanala, putem kojeg će se pravovremeno obavještavati građani/ke kako da se zaštite kad je zrak prekomjerno zagađen, jedan je od zaključaka i ciljeva dvodnevnog skupa u Sarajevu.

Dogovoren je nastavak saradnje na izradi planova za unaprjeđenje sistema protoka informacija o prekomjernom zagađenju zraka, između nadležnih institucija, medija i građana.

Sastanak je organiziran u okviru projekta „Mladi za čist zrak“ koji Centar za ekologiju i energiju implementira u partnerstvu s UNICEF-om, a zahvaljujući podršci Kraljevine Švedske.

(RTV7/CEE Tuzla)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*