Javni oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 20a stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama o radu “”Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18. člana 6. stav 1. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona “broj: 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21, člana 3. i 6. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JP RTV 7 d.o.o. Tuztla broj_ NO-294/19 od 30.05.20219 godine, člana 64. Statuta JP RTV/ d.o.o. Tuzla, broj:S-462/23 od 13.09.2023. godine i Odluke o potrebi prijema u radni odnos savjetnika direktora na neodređeno vrijeme, broj 540/23 od 09.10.2023. godine, v.d dirktor Društva raspisuje JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS koji, kao i prijavni obrazac možete preuzeti na slijedećim linkovima:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

PRIJAVNI OBRAZAC ZA JAVNI OGLAS

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*