Od 23. oktobra počinje realizacija II faze redovnog održavanja objekata mjesnih zajednica

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle, u narednom periodu realizovat će redovne aktivnosti, a koje uključuju izvođenje radova na održavanju objekata mjesnih zajednica Grada Tuzle. Ovi radovi, dio su aktivnosti koje spadaju u nadležnost ove službe, a obuhvataju održavanje i unapređenje društvene infrastrukture u lokalnoj zajednici.

Konkretno, program održavanja će se provoditi na lokacijama navedenim u tabelarnom pregledu ugovorenih radova na održavanju, a sve u sklopu okvirnog sporazuma za redovno održavanje objekata mjesnih zajednica Grada Tuzle, II faza. Ova faza obuhvata ukupno 18 objekata, a ugovorena vrijednost svih radova iznosi 90.968,52 KM, sa uračunatim PDV-om. Očekuje se da radovi započnu 23. oktobra 2023. godine i planirano je da traju do kraja godine. Termini izvođenja radova na pojedinim objektima će zavisiti od dinamike izvođenja radova na pojedinim lokacijama i vremenskim uslovima, a prioritete izvođenja radova će određivati Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica.

Podsjećamo da je u okviru I faze redovnog održavanja objekata mjesnih zajednica  u ovoj godini bilo obuhvaćeno 13 objekata, ukupne ugovorene vrijednosti radova 112.734,45 KM.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica radom na poboljšanju infrastrukture u mjesnim zajednicama nastoji obezbjediti bolje uslove i kvalitet života svim građankama i građanima Tuzle.

(Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*