Obavijest o izlaganju Nacrta Druge Izmjene dijela obuhvata Izmjene Regulacionog plana prostorne cjeline ”Stupine” u Tuzli 

Obavještavaju se građani MZ Ši Selo, te vlasnici nekretnina i drugi zakoniti korisnici prostora na području obuhvaćenim Nacrtom Druge Izmjene dijela obuhvata Izmjene Regulacionog plana prostorne cjeline ”Stupine” u Tuzli  (u daljem tekstu: Nacrt Regulacionog plana)“, da u skladu sa odredbama člana 43. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/11, 4/13, 15/13, 2/16, 4/17 i 22/22), te Zaključkom Gradskog vijeća Tuzla broj: 01/19-A-17425-2023 od 26.10.2023. godine, mogu izvršiti javni uvid u Nacrt Regulacionog plana.

MJESTO UVIDA:

 • prostorije Nosioca pripreme (Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzla ) – zgrada Gradske uprave;
 • prostorije Nosioca izrade (UO Zavod za urbanizam) – Aleja Alije Izetbegovića br. 6 (zgrada „Jupiter“);
 • MZ Ši Selo, ulica Hasana i Derviša Sušića do br. 56, 75 000 Tuzla;
 • Nacrt Regulacionog plana bit će postavljen i na web stranicu Grada Tuzle : www.tuzla.ba (Grad Tuzla / Služba za prostorno uređenje / Regulacioni planovi) .

POČETAK I TRAJANJE UVIDA:

Zainteresirana lica mogu izvršiti uvid u Nacrt Regulacionog plana na navedenim lokacijama počev od 24.11.2023. godine, zaključno sa 24.12.2023. godine.

MJESTO I DATUM IZLAGANJA NACRTA ZONING PLANA:

            Javna prezentacija i rasprava o Nacrtu Regulacionog plana bit će održana u prostorijama MZ Ši Selo, ulica Đure Đakovića br. 19 (naselje Zlokovac), 75 000 Tuzla, dana 11.12.2023. godine (ponedeljak) u  17,00 sati.

Pozivaju se, u svojstvu zainteresiranih strana :

 • vlasnici nekretnina, zakoniti korisnici prostora i sudionici u njegovoj izgradnji i uređivanju;
 • organi uprave, upravne organizacije i agencije;
 • nosioci javnih ovlaštenja nadležnih za vodoprivredu, šumarstvo, poljoprivredu, promet, energetiku, telekomunikacije, turizam, rudarstvo, zdravstvo, školstvo, kulturu, zaštitu okolice, sanitarno-zdravstvenu zaštitu, zaštitu na radu, zaštitu od požara, civilnu zaštitu, zaštitu kulturno-historijskih i prirodnih dobara;
 • privredna komora;
 • predsjednik i članovi Savjeta MZ Ši Selo;
 • građani MZ Ši Selo;
 • potencijalni investitori i drugi subjekti

na područjukoje je obuhvaćeno Nacrtom Regulacionog plana, da izvrše uvid u isti, te da se uključe u javnu raspravu učestvovanjem na javnoj prezentaciji i raspravi, ili dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i prijedloga Nosiocu pripreme Nacrta Regulacionog plana na adresu : „Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle, ZAVNOBiH-a br. 11, Tuzla“, ili putem pisarnice Grada Tuzle, koja se nalazi na istoj lokaciji ili na mail : tijana.ahmetovic@tuzla.ba, gordanaj@tuzla.ba počev od 24.11.2022. godine, zaključno sa 24.12.2023. godine.

Ukoliko se lica, pozvana da izvrše uvid i učestvuju u javnoj raspravi, ni na koji način ne odazovu na javnu raspravu u predviđenom roku, smatrat će se, u skladu sa odredbom člana 43. stav (12) Zakona o prostornom uređenju i građenju, da su saglasni sa datim Nacrtom Regulacionog plana te  naknadno neće moći postavljati bilo kakve primjedbe i uslove u procesu odobravanja građenja i drugih zahvata u prostoru koji su u skladu sa Nacrtom Regulacionog plana“ i opštim urbanističkim pravilima.

(RTV7/GU Tuzla)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*