Usvojen Zakon o unutrašnjem platnom prometu

Dom naroda Federalnog parlamenta danas je na vanrednoj sjednici usvojio Zakon o unutrašnjem platnom prometu, čiji je osnovni cilj stvaranje pravnog temelja za unapređenje postojećeg sistema platnog prometa u skladu s međunarodnim standardima.

Federalna ministrica finansija Jelka Milićević obrazložila je Feni da su se nakon gašenja Zavoda za platni promet FBiH formirale dvije agencije, AFIP i FIP (Agencija za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo i Agencija za pružanje finansijskih, informatičkih i posredničkih usluga d.d. Mostar), koje su preuzele poslove informatičke obrade godišnjih obračuna, prodaje taksenih maraka i ostalo.

– Sada Zakonom o finansijsko-informatičkoj agenciji nestaju AFIP i FIP i ostaje agencija, koja je u državnom vlasništvu. Njeno formiranje je u završnoj fazi te je planirano do 30. juna osnivanje finansijsko-informatičke agencije koja će imati puno zadataka i obveza. To je uvjet za preuzimanje Registra jedinstvenih računa, a druge poslove planiramo razviti kroz ovu agenciju – istakla je Feni Milićević.

Razlog za donošenje ovog zakona jest što zakonski okvir koji uređuje platni promet u Federaciji BiH nije unapređivan od 2001. godine, to jest od prijenosa poslova platnog prometa sa Zavoda za platni promet na komercijalne banke i Centralnu banku BiH (početkom 2001.) i pored prisutnih problema i nedostataka u njegovom funkcioniranju u praksi.

Zato je Vlada FBiH utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o unutarnjem platnom prometu.

Novim zakonom je, zbog manjkavosti u postojećem platnom prometu, nužno bilo regulisati i unaprijediti postupak prinudne naplate, koji će u situaciji neplaćanja obaveza od dužnika osigurati blokadu svih sredstava na računima dužnika kod ovlaštenih organizacija do konačnog izmirenja duga.

Ovim zakonom je predviđeno da svi nalozi za prinudnu naplatu glase na glavni račun poslovnog subjekta i dostavljaju se na izvršenje banci koja ga vodi.

U nedostatku sredstava na glavnom računu, ta banka upućuje zahtjev drugim bankama za blokadu svih računa dužnika u konvertibilnim markama i devizama do izmirenja duga i deblokade računa.

Ovlaštene organizacije za obavljanje platnog prometa su, prema Zakonu, banke sa sjedištem u Federaciji BiH, podružnice banaka iz Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH koje imaju dozvolu Agencije za bankarstvo FBiH i drugi subjekti koji obavljaju poslove unutarnjeg platnog prometa za ovlaštene organizacije sukladno ovom zakonu.

Osim njih, Centralna banka BiH obavlja poslove unutarnjeg platnog prometa, dok JP BH Pošta d.o.o Sarajevo i Hrvatska pošta d.o.o Mostar, putem svojih organizacijskih dijelova, mogu u okviru poslova platnog prometa, primati naloge za plaćanja od fizičkih osoba, obavljati isplate fizičkim osobama za račun poslovnih subjekata i fizičkih osoba koje imaju račun kod ovlaštenih organizacija, primati uplate gotovog novca od fizičkih osoba u korist računa poslovnih subjekata i fizičkih osoba koje vrše plaćanja putem računa, primati uplate gotovog novca od pravnih osoba (uplate pazara) u korist računa tih pravnih osoba otvorenih kod ovlaštenih organizacija, te preuzimati i otpremati gotov novac ovlaštenim organizacijama.
(Vijesti.ba/Fena)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*