55 godina naučno-istraživačkog rada Rudarskog instituta Tuzla

U povodu 55. godina naučno-istraživačkog rada Rudarskog instituta Tuzla, a u okviru Međunarodnog sajma energetike ENERGA 2015. U SKPC Mejdan, u četvrtak, 11.juna, biće organizovan okrugli sto o temi „Rudarsko-energetski i okolinksi projekti“.

TEME

55 GODINA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA RUDARSKOG INSTITUTA TUZLA

Dr.sc. Eldar Pirić, dipl.nž.maš., direktor Rudarskog instituta Tuzla

IZGRADNJA NOVE TE “BANOVIĆI” SA ASPEKTA ZAŠTITE OKOLIŠA

Mr.sc. Jasmina Isabegović, dipl.inž.rud.

EVALUACIJA LEŽIŠTA KREČNJAKA ZA POTREBE PROCESA ODSUMPORAVANJA U NOVIM BLOKOVIMA TE “TUZLA” I “TE “KAKANJ

Meliha Džindo, dipl.inž.geologije

Dr.sc. Akif Ibrišimović, dipl.inž.rud.

GAŠENJE JAMSKOG POŽARA UGLJENA SA POVRŠINE (NA PRIMJERU RUDNIKA MOSTAR)

Prof. dr.sc. Željko Knežiček, dipl.inž.rud.

Mr.sc. Andrija Škobić. Grad Mostar

Ivan Marić, GEO-MARIĆ Mostar

RAZVOJ PODZEMNE EKSPLOATACIJE U ZD RL “KREKA” SA IDEJNIM RJEŠENJIMA OTVARANJA, RAZRADE I EKSPLOATACIJE PODINSKOG SLOJA RUDNIKA “MRAMOR”

Dr.sc. Esad Hadžić, dipl.inž.rud.

Mr.sc. Enver Žigić, dipl.inž.rud.

ISKUSTVA SA INVESTICIJAMA U RUDNIKE

Elvedin Čobo, dipl.inž.rud. Direktor RMU “Kakanj”

(RTV7)

 

 

 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*