Gradsko vijeće Tuzla usvojilo Odluku o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja

Gradsko vijeće Tuzla danas je usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzle za period 1.1.- 31.12.2015.godine ,kao i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju ovogodišnjeg Budžeta.

Vijećnici su usvojili i Odluku o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja, kao i Odluku o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda, uz primjenu principa socijalnog stanovanja. U okviru ove tačke dnevnog reda je rečeno da bi trebala početi gradnja  zgrade sa socijalnim stanovima, koja će biti građena u blizini Metalotehne i imat će 150 stanova.

Usvojene su i odluke o dodjeli javnih priznanja u 2015.godini. Priznanje Povelja Grada Tuzle u povodu 2.oktobra posthumno se dodijeljuje Muhamedu Mujkanoviću. Priznanje Tuzlanska plaketa, u povodu 2.oktobra, dobit će Udruženje građana “Žene Srebrenice”, Reprezentacija BiH u sjedećoj odbojci i Zvonko Jurić.

Usvojena je i Odluka o proglašenju počasnog građanina Tuzle, i to Stjepanu Mesiću, bivšem predsjedniku Republike Hrvatske.

Vijećnici su podržali i Odluku o raspisivanju trećeg javmog konkursa, za prenos prava vlasništva bez naknade, na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzle licima sa nastradalih područja, u svrhu izgradnje  individualnih stambenih objekata, kao i Odluka o izmjeni Odluke o prenosu prava vlasništva na nekretninama, po prvom javnom konkursu.

Također su usvojene i odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Tuzle, putem javnog nadmetanja-licitacije, za izgradnju proizvodnog objekta sa pripadajućim vanjskim uređenjem, u okviru prostorne cjeline “Gornja Tuzla-polje” sa tekstom javnog oglasa.

Usvojena je i Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Tuzle putem javnog nadmetanja-licitacije, za izgradnju poslovnog  objekta sa pripadajućim  vanjskim uređenjem na lokalitetu sa istočne strane  Privredne komore u Tuzli sa tekstom javnog oglasa.

Za narednu sjednicu je odgođeno razmatranje Izvještaja o radu RPC Inkubator Lipnica doo Tuzla, jer vijećnici nisu bili zadovoljni odgovorom na pitanje, koje su u ranijem periodu postavili, u vezi sa ovim preduzećem, i smatraju ga nepotpunim.

(RTV7)

 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*