Adaptirano 17 zdravstvenih edukativnih centara

Za 13 domova zdravlja Tuzlanskog kantona, Opću bolnicu Gračanica, JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, Medicinski fakultet i Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Ljekarska komora Tuzlanskog kantona izdvojila je ukupno 95.000 KM u cilju adaptacije i opremanja edukativnih centara.

Riječ je o projektu koji se sprovodi posljednjih 12 mjeseci sa ciljem podizanja edukacijskih standarda ljekara na viši nivo u svim općinama Tuzlanskog kantona.Važno je naglasiti da su sredstva obezbjeđena isključivo iz prihoda Komore, a na osnovu odluke Skupštine.

„Ovim činom stvorena je infrastruktura za kontinuiranu edukaciju ljekara i omogućena interaktivnost između svih adaptiranih centara, kao i otvorenost prema drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Dobro i kontinuirano educiran ljekar može da pruži bolju ljekarsku uslugu pacijentu, a to je ono za šta se Ljekarska komora TK i zalaže“, kazao je prof. dr. Haris Huseinagić, predsjednik Ljekarske komore TK.

Jedna od ustanova koja će donacijom unaprijediti edukativni proces i aktivnosti koje se tiču kontinuirane medicinske edukacije jeste i Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

„Uključivanje Medicinskog fakulteta u zdravstvenu zajednicu sa svim zdravstvenim institucijama jeste trajna opredijeljenost da se cjeloživotno učenje ljekara koordinira jer je danas neophodnije nego ikada prije. Danas ljekar uz medicinska mora posjedovati i znanja iz komunikacije, menadžmenta, rukovođenja timom i slično, a kako te edukativne aktivnosti treba da izgledaju najbolje znaju obrazovne ustanove zdravstvenog profila, strukovne komore i ustanove koje se bave brigom o zdravlju jer su direktni subjekti zdravstvenog sistema“, kazao je prof. dr. Elmir Čičkušić, dekan Medicinskog fakulteta u Tuzli.

Opremanje edukativnih centara izvršenoje po najsavremenijim standardima i predstavlja direktno ulaganje u zdravstveni sistem kome je modernizacija rada zdravstevnih profesionalaca jedna od vizija djelovanja.

(RTV7)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*