U BiH u padu korištenje fiksne telefonije i SMS poruka

Stopa korištenja fiksne telefonije u Bosni i Hercegovini ima opadajući trend, a na kraju 2014. godine iznosila je oko 22,3 posto, i niža je u poređenju s zemljama Evropske unije.

Istovremeno, veći broj korisnika fiksne telefonije prelazi u korisnike paketa integrisanih usluga, pri čemu postojeći korisnici u paketu dodaju jednu ili više usluga, što predstavnja dodatnu vrijednost operatera.

Za razliku od tržišta fiksne telefonije, na tržištu mobilne telefonije postoji veći stepen konkurencije, s obzirom na to da tri postojeća operatera nude svoje usluge na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Ukupan broj prenesenih brojeva u mobilnoj mreži na kraju 2014. godine je prešao 13 hiljada.

Stopa korištenja usluga mobilne telefonije u Bosni i Hercegovini u 2014. godini procjenjuje se na 93 posto, a tržišno učešće Telekoma Srpske s aspekta broja korisnika mobilne telefonije na nivou BiH, iznosi 42,60 posto, navodi se u Informaciji o stanju u oblasti telekomunikacija koju je na posljednjoj sjednici razmatrala Vlada RS-a.

Broj SMS-usluga u 2014. godini bilježi pad od 14 posto u odnosu na prethodnu godinu, što je posljedica povećane upotrebe “messenger” aplikacija (Whatssapp, Google Talk, Viber, Skype ).

Usluge 3G (treće generacije) mobilne mreže na nivou BiH nude sva tri operatera, ali je ta vrsta usluga još uvijek na relativno niskom nivou.

Tržište telekomunikacija u BiH je liberalizovano početkom 2006. godine, a krajem 2014. godine na tom tržištu djeluju Telekom Srpske, BH Telekom i HT Mostar.

Pored pomenutih operatera, krajem 2014. godine na tržištu djeluje ukupno 13 operatera s dozvolom za pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga, 85 operatera javnih elektronskih komunikacionih mreža i 71 internet servis provajdera.

Programom rada Vlade Republike Srpske do kraja godine je predviđeno donošenje Nacrta zakona o elektronskim komunikacijama RS-a.

Tim zakonom će se regulisati oblast elektronskih komunikacijama koji su u nadležnosti RS, u koji će se ugraditi evropske direktive koje regulišu tu oblast.

(FENA)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*