Povećanjem cijena GIPS narušio ljudska prava

Komisija za ljudska prava i slobode je, povodom nezakonitog povećanja cijena javnog gradskog prevoza i implementacije novog cjenovnika gradskih mjesečnih i polumjesečnih karata Gradskog i prigradskog saobraćaja DD Tuzla, održala vanrednu sjednicu dana 31.7.2015. godine na kojoj je jednoglasno usvojila slijedeće:

– Komisija za ljudska prava i slobode je uvidom u Rješenje Službe za inspekcijske poslove – Komunalna inspekcija, broj 08-23-5297/15-HZ od 30.07.2015. godine utvrdila da je komunalni inspektor, nakon provedenog inspekcijskog nadzora, u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima TK, Rješenjem zabranio Gradskom i prigradskom sabraćaju DD Tuzla korištenje korigovanih cijena prevoznih usluga na području grada Tuzla i naložio pribavljanje prethodne saglasnosti Gradskog vijeća Tuzla za korištenje korigovanih cijena prevoznih usluga, sa rokom izvršenja Rješenja jedan dan od dobijanja Rješenja.

– Služba za insekcijske poslove je izvjestila Komisiju da Gradski i prigradski saobraćaj DD Tuzla nije postupio po nalogu komunalnog inspektora te i dalje primjenjuje novi cjenovnik gradskih mjesečnih i polumjesečnih karata (u prilogu Rješenje Službe za inspekcijske poslove – Komunalna inspekcija, broj 08-23-5297/15-HZ od 30.07.2015. godine i kopije fiskalnih računa koji dokazuju da je došlo do povećanja i cijene pojedinačnih karata).

– Komisija ovom prilikom naglašava da Grad Tuzla nije osnivač Gradskog i prigradskog preduzeća, niti su Gradonačelnik i Gradsko vijeće Grada Tuzla na bilo koji način učestvovali u formiranju novih cijena ili bili upoznati sa novim cjenovnikom karata.  Gradski i prigradski saobraćaj je privatno preduzeće odnosno dioničko društvo koje, kao davalac usluge, ima pravo odrediti visinu cijene usluge, ali samo uz prethodno pribavljenu saglasnost Gradskog vijeća Grada Tuzla jer obavlja javni prevoz putnika koji se, prema odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 11/05) smatra komunalnom djelatnošću.

Gradski i prigradski saobraćaj  DD Tuzla je povećao cijenu svojih usluga a da prethodno nije dobio, niti je tražio saglasnost Gradskog vijeća Tuzla za ovo povećanje.

– Komisija za ljudska prava i slobode smatra da su ovakvim nezakonitim i samovoljnim postupanjem Gradskog i prigradskog saobraćaja DD Tuzla prekršena prava građana, korisnika njihovih usluga prevoza.

– Komisija za ljudska prava i slobode će odmah uputiti Tužilaštvu TK izvještaj o sumnji u izvršenje krivičnog djela od strane odgovornih lica u Gradskom i prigradskom saobraćaju DD Tuzla a zbog utvrđenog nezakonitog djelovanja odnosno sumnje u zloupotrebu službenog položaja i ovlasti u cilju ostvarivanja nezakonite dobiti.

– Komisija traži od Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK hitno poduzimanje zakonskih mjera u cilju ukidanja nezakonite odluke o povećanju cijena javnog prevoza kao i u cilju zaštite građana grada tuzla od manipulacija i od svakog nezakonitog i samovoljnog postupanja.

– Komisija za ljudska prava i slobode je uputila zahtjev za  održavanje zajedničke sjednice Kolegija Gradskog vijeća Tuzla i Gradonačelnika Grada Tuzla  kako bi se donijele odgovarajuće odluke kojima bi se spriječilo bilo kakvo nezakonito i samovoljno postupanje, a naročito iskorištavanje monopolskog položaja kada je u pitanju pružanje komunalnih usluga građanima, te kako bi se razmotrila mogućnost uključivanja i drugih prevoznika koji bi na gradskim i prigradskim linijama grada Tuzla obavljali javni prevoz putnika, a sve u cilju zaštite građana grada Tuzla, naročito kada se ima u vidu da su ovim povećanjem cijena najviše pogođene najugroženije kategorije stanovništva, penzioneri, radnici, studenti i đaci.

– Komisija za ljudska prava i slobode još jednom traži od Gradskog i prigradskog saobraćaja DD Tuzla da hitno stavi van snage nezakonitu odluku o povećanju cijena javnog prevoza i novi cjenovnik gradskih mjesečnih i polumjesečnih karata za određene kategorije putnika, odnosno da postupi shodno Rješenju Službe za inspekcijske poslove Grada Tuzla, kako bi se blagovremeno spriječile posljedice nezakonitog i samovoljnog menadžmenta ovog Društva.

(RTV7)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*