Sarajevo: Danas skup članova Udruženja za zaštitu deviznih štediša

Udruženje za zaštitu deviznih štediša u Bosni i Hercegovini organizirat će danas skup štediša pred sjedištem Ureda Vijeća Evrope te zgradom državnog Tužilaštva u Sarajevu. Cilj je upozoriti štediše, domaću javnost i ambasadore zemalja članica Vijeća Evrope akreditovane u našoj zemlji na ozbiljne probleme štediša Ljubljanske banke.

Komitet ministara Vijeća Evrope će od 22. do 24. septembra razmatrati izvršenje presude Evropskog suda u Strazburu u predmetu “Ališić i drugi”.

Zakon koji je Slovenija donijela i dostavila Uredu za izvršenje presuda Vijeća Evrope na razmatranje odstupa od presude Evropskog suda. Slovenija je uvela nova ograničenja za bh. štediše na bazi podataka koje je sačinila Nova Ljubljanska banka 1998. godine.

I dalje osporava pravo na potraživanje štedišama iz Federacije BiH, čija je devizna štednja po sili zakona pretvorena u privatizacijsko pravo, a koje je poništeno presudom Ustavnog suda Federacije BiH od 8. januara 2001. godine, sve na bazi podataka koje je Sloveniji ustupilo Ministrastvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, a pripremilo Federalno ministarstvo finansija.

Pravo na naplatu štednje Slovenija daje trećim licima, bez da o tome traži izjašnjenje vlasnika štednje.

U Udruženju smatraju da su time naročito oštećene štediše iz Republike Srpske, koje su na prevaru potpisale ugovore sa slovenačkim pravnim i fizičkim licima ili dale punomoć njemačkoj advokatskoj kancelariji, kao i mnoge štediše iz Federacije BiH i inostranstva.

Naglašava se da štediše još uvijek ne mogu dobiti podatke o svojoj štednji, kako se traži presudom Evropskog suda i podatke o utrošku privatizacijskih certfikata do 8. januara 2001. godine od Skrbništva Ljubljanske banke dd Ljubljana i Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH.

Udruženje je Uredu za izvršenje presuda Evropskog suda dostavilo primjedbe na slovenački zakon i predložilo Komitetu ministara da Sloveniji vrati zakon. U suprotnom, desetinama hiljada štediša (više od 50 miliona DEM) novac će morati vratiti Bosna i Hercegovina, koja je dozvolila da se Slovenija smatra vlasnikom državne imovine Federacije BiH.

Udruženje je Tužilaštvu Bosne i Hercegovine dostavilo krvičnu prijavu protiv odgovornih osoba, zbog zloupotrebe službenog položaja i nezakonite manipulacije ličnim podacima štediša.

Od Tužilaštva Bosne i Hercegovine se očekuje da, prije 22. septembra, zatraži od Tužilaštva Slovenije da se stavi zabrana raspolaganja podacima štediša koji su ustupljeni Sloveniji i da oni budu vraćeni u Bosnu i Hercegovinu, saopćeno je iz Udruženja.

(BHRT)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*