Digitalizovano 99 odsto zamljišnih knjiga u FBiH

Do sada je oko 99 odsto zemljišnih knjiga u FBiH digitalizovano, tako je u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi FBiH registrovano ukupno 1.21 milion zemljišnoknjižnih uložaka, od čega je 3 odsto zasnovano na novom katastarskom premjeru, istakao je Mato Jozić, ministar pravde FBiH.

Od svih fizičkih osoba registrovanih u zemljišnoknjižnim odjelima, žene su vlasnici 31 odsto.

Projekt čiji je krucijalni cilj usaglašavanje zemljišnoknjižnih i katastarskih evidencija u svih 79 opština radi jedinstvene baze podataka o nekretninama u Federaciji BiH predstavili su Ministarstvo pravde FBiH i Federalna uprava za geodetske i imovinskopravne poslove.

Projekt registracije nekretnina u FBiH, kako mu je službeni naziv, nastavak je projekta registracije zemljišnih knjiga i dosadašnje provedene aktivnosti su u skladu s planom i očekivanim rezultatima.

U aktuelnom  projekta je u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi FBiH riješeno više predmeta tako da je ukupni broj neriješenih smanjen sa šest na pet posto na razini FBiH, dodao je ministar i najavio daljnju podršku Ministarstva pravde Projektu registracije nekretnina.

U Federaciji je većina odjela obnovljena, preostala su još četiri, a jedinstveni softver je uspostavljen u svim zemljišnoknjižnim uredima.

Željko Obradović, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinskopravne poslove u FBiH izjavio je da su dosad u 13 opština otvoreni radovi usuglašavanja katastra i zemljišnih knjiga, kao i da će do kraja godine biti otvoreni u 24 opštine.

„Svi katastarski podaci su u jedinstvenoj bazi podataka, od toga 79 odsto parcela u digitalnoj formi“, dodao je.

Rukovodilac jedinice za implementaciju projekta Nedžad Pašalić naglasio je da je Svjetska banka podržala projekt te izrazila zadovoljstvo dosadašnjom implementacijom. Naglasio je tri komponente projekta, od kojih je prva i krucijalna – usuglašavanje podataka katastra i zemljišnih knjiga, a druga – poboljšanje infrastrukture u katastarskim i zemljišnoknjižnim uredima računarskom i geodetskom opremom.

Treća komponenta je politika upravljanja projektom, rekao je Pašalić i najavio studiju o stepenu zadovoljstva korisnika uslugama zemljišne knjige i katastra. Obradović je najavio da će ne geoportalu biti uvid u sve parcele u FBiH, a cilj je pridružiti i podatke o vlasništvu.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske opštine, koji su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru ovog projekta, provodiće se bez naplate sudskih taksi.

U primjeni projekta je posebna pažnja posvećena ranjivim kategorijama, odnosno raseljenim osobama, pripadnicima nacionalnih manjina, socijalno ugroženima te osobama s invaliditetom.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*