PDPSBiH: Usvojeni Prijedlog zakona o azilu i dopune Zakona o zaštiti potrošača u BiH

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržali su danas s 29 glasova ZA i jednim suzdržanim glasom principe Prijedloga zakona o azilu. Većinom glasova podržani su i principi Prijedloga zakona o dopunama Zakona o zaštiti potrošača u BiH (25 ZA, šest protiv i dva suzdržana) te principi Prijedloga zakona o strancima (32 ZA, jedan suzdržan).

Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta BiH usvojili su Prijedlog zakona o azilu u prvom čitanju.

Principe ovog zakona, kojim se želi na trajniji način riješiti pitanje migracionih tokova uz uvažavanje međunarodnih standarda i sagledavanja mogućnosti za njihovo provođenje, podržala je Zajednička komisija za ljudska prava Parlamenta BiH.

“Zakon nudi efikasnija i svrsishodnija rješenja u oblasti azila i propisuje uvjete i postupak za odobravanje izbjegličkog i statusa supsidijarne zaštite te privremene zaštite, kao i prava i obaveze tražilaca azila”, navedeno je u obrazloženju koje je ponudio predlagač.

U prvom čitanju usvojen je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti potrošača u BiH, čiji je cilj izričita zabrana indeksiranja kredita u stranoj valuti, osim u eurima.

Povod za donošenje tog zakonskog rješenja, naglašavaju iz Vijeća ministara BiH, jest Informacija Centralne banke BiH o problemima korisnika kredita ugovorenih s klauzulom o indeksiranju obaveze u švicarskim francima (CHF).

Predstavnički dom usvojio je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o strancima, a on regulira postupak ulaska stranaca u državu, uključujući i vizni i bezvizni režim, putne isprave za strance, boravak stranaca i njihovo udaljenje iz BiH, njihov prihvat i stavljanje pod nadzor.

Donošenjem predloženog zakona želi se, navode iz Vijeća ministara koje je i predlagač tog zakonskog rješenja, na trajniji i efikasniji način riješiti pitanje migracionih tokova, uz uvažavanje međunarodnih normi i bh. realnosti.

Usvojen je Prijedlog kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentu BiH, čiji je predlagač Zajednička komisija za ljudska prava.

Kodeksom bi trebali biti utvrđeni etički principi i standardi ponašanja poslanika i delegata u toku obavljanja dužnosti.

Svrha je očuvanje, afirmacija i unapređenje dostojanstva i ugleda poslanika i delegata Parlamenta BiH te jačanje povjerenja građana.

Za nepoštovanje Kodeksa može se izreći pismena opomena, novčana kazna i javna opomena s objavom u sredstvima javnog informiranja.

Pismena opomena je predviđena za blaže povrede Kodeksa, za teže povrede novčana kazna, a za najviše opomena s objavom u sredstvima javnog informiranja.

U Prijedlogu se lakšom povredom kodeksa smatraju tri neopravdana izostanka sa sjednica domova, komisija i radnih tijela u toku kalendarske godine, napuštanje sjednice za vrijeme obraćanja predsjedavajućeg ili gosta, čitanje knjiga, novina i publikacija, korištenje mobilnog telefona i laptopa kojim se ometa tok sjednice.

Težom povredom Kodeksa smatrano bi bilo nepridržavanje Ustava BiH i zakona, davanje izjava koje nisu potkrijepljene dokazima, konzumiranje alkohola i hrane u toku sjednice, isticanje zastave i amblema u toku sjednice, govor protiv ličnosti, prekidanje govornika, narušavanje toka sjednice, reda u sali, u uredima i na hodnicima.
Također, težom povredom smatrano bi bilo i korištenje izraza i riječi koje mogu vrijeđati ili omalovažavati drugoga i drugačijega, izraza ili njihovih sinonima koji vrijeđaju ljudsko dostojanstvo i narušavaju dignitet Parlamenta BiH, te riječi koje podstiču na mržnju i nasilje.
Teža povreda je i isticanje pristrasnosti prema drugačijoj političkoj ideologiji, rasi, vjeroispovijesti, naciji i spolu, korištenje ovlasti za vlastite interese, učešće u glasanju o pitanjima u kojima postoji interes, shodno odredbama Zakona o sukobu interesa i Kodeksa.
Kako je navedeno, težom povredom smatrat će se i sticanje i davanje prednosti za sebe ili druge radi sticanja koristi, ponašanje koje bi se, prema krivičnom zakonodavstvu, moglo okarakterizirati kao korupcija, kršenje budžetske i finansijske discipline kojom se garantira pravilno upravljanje javnim sredstvima.
Data je saglasnosti za ratificiranje Sporazuma o grantu Globalnog fonda za okoliš (GEF) za pripremu regionalnog projekta upravljanja slivom rijeke Drine između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u funkciji agencije za implementaciju Globalnog fonda za okoliš.
Sjednica Predstavničkog doma Parlamenta BiH je završena, a naredna je planirana za 28. oktobar 2015. godine.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmotrio je danas u prvom čitanju Prijedlog zakona o strancima, čiji je cilj usklađivanje Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu sa pravnim nasljeđem EU.

Poslanik Demokratskog fronta Hanka Vajzović smatra da je u pitanju veoma važan zakonski projekat, te da naziv zakona nije adekvatno odabran jer je postavljen preširoko i nigdje se ne pominje dijaspora.

Ona je iznijela primjedbe na niz članova zakona koji se odnose na oduzimanje falsifikovanih putnih isprava, odobravanje ulaska strancima u BiH, izdavanje viza, nadzora nad boravkom stranaca, ističući da ova i druga pitanja treba preciznije definisati.

Poslanik BPS-a Zaim Backović naveo je da ovom zakonu treba pristupiti suptilnije, i da treba da budu konsultovani pozitivni zakoni iz okruženja.

Drugih diskusija nije bilo.

Analizom primjene važećeg zakona uočen je određeni broj problema u primjeni zakonskih odredaba, koje su nedorečene, a manji broj njih je u međusobnoj suprotnosti, dok neke upravne oblasti nisu definisane, poput postupka ukidanja viza.

Zaključena rasprava o Zakonu o azilu i zaštiti potrošača

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH  zaključili su raspravu o Prijedlogu zakona o azilu kao i o Prijedlogu zakona o dopunama zakona o zaštiti potrošača u BiH.

Ovim zakonom želi se na trajniji način riješiti pitanje migracionih tokova uz uvažavanje međunarodnih standarda i sagledavanja mogućnosti za njihovo provođenje.

Zakon nudi efikasnija i svrsishodnija rješenja u oblasti azila i propisuje uslove i postupak za odobravanje izbjegličkog i statusa supsidijarne zaštite, te privremene zaštite, kao i prava i obaveze tražilaca azila.

Poslanik Srpske demokratske stranke (SDS) Borislav Bojić je istaknuo da je i ovaj kao i zakon o strancima o kojem će poslanici također danas raspravljati, usaglašeni sa svim nivoima vlasti i mogu odgovoriti onome što je BiH neophodno.

Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Lazar Prodanović najavio je da će ova stranka podržati Prijedlog zakona o azilu imajući u vidu stanje koje potresa Evropu i svijet kada je u pitanju izbjeglička kriza.

Principe zakona podržat će i poslanik Stranke demokratske akcije (SDA) Hazim Rančić naglašavajući da je zakon u skladu s evropskim zakonodavstvom jer smatra da će se njime i zakonom o strancima urediti ova oblast, a u amandmanskoj fazi zakon se može mijenjati.

Za poslanika Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Predraga Kožula u zakonu nije potrebno razdvajati maloljetnu osobu koja je u bračnoj zajednici i koja to nije, ali je najavio da će detaljnije o njemu komentirati u drugoj fazi usvajanja tog važnog zakona.

Završena je rasprava i o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o zaštiti potrošača u BiH, čiji je cilj izričita zabrana indeksiranja kredita u stranoj valuti, osim u eurima.

Povod za donošenje tog zakonskog rješenja, naglašavaju iz Vijeća ministara BiH, jest Informacija Centralne banke BiH o problemima korisnika kredita ugovorenih s klauzulom o indeksiranju obaveze u švicarskim francima (CHF).

Dopune Zakona o zaštiti potrošača treba ubuduće da spriječe probleme u kojima su se našli korisnici kredita u švicarskim francima. Priču o ovim dopunama obilježila je rasprava SDS-ovih sa SNSD-ovim poslanicima, koji tvrde da se dopunama ulazi u nadležnost entiteta

Konačan stav o zakonima poslanici će dati nakon što obave raspravu o svim tačkama dnevnog reda današnje sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

(BHRT/RTV7)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*