Oba doma Federalnog parlamenta danas o pomoći postradalima od poplava

Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH danas bi se na vanrednim sjednicama u Sarajevu trebali odrediti o federalnim zakonima, predloženim iz Federalne vlade po hitnom postupku, čija je suština pomoć postradalima u katastrofalnim majskim poplavama u BiH, među kojima su i osobe što su u ovoj velikoj nesreći ostali bez krova nad glavom.

Vlada FBiH uputila je prijedloge Zakona o Fondu za pomoć u obnovi područja zahvaćenih prirodnom nesrećom, Zakona o finansiranju pomoći područjima nastradalim u prirodnoj nesreći, te Zakona o prenosu vlasništva nad nekretninama u vlasništvu FBiH, kantona, gradova i općina.

Na ovaj način Vlada potvrđuje opredjeljenje da joj je apsolutni prioritet da svim svojim resursima pomogne obnovu poplavama i klizištima uništenih i oštećenih kuća i drugih objekata na području cijele FBiH.

Fond za pomoć u obnovi područja zahvaćenih prirodnom nesrećom je institucija u čiji rad bi bili uključeni predstavnici Vlade FBiH, kantona i donatora radi efikasnog nadzora i pravilne i ravnomjerne raspodjele sredstava. Ovo je dugoročni projekt koji treba osigurati sistem pružanja pomoći u narednih nekoliko godina.

Izvori sredstava ovog fonda su multilateralni i bilateralni programi pomoći, ulaganja  iz Budžeta FBiH, grant sredstva međunarodnih organizacija i drugih država, donacije domaćih i stranih privrednih društava i građana, zajmovi na osnovu potpisanih projektnih sporazuma, sredstava u skladu s posebnim zakonom, sredstva koje osigurava Vlada FBiH.

Zakon o finansiranju pomoći nastradalim usljed prirodne nesreće podrazumijeva nekoliko konkretnih pogodnosti za općine i kantone. To se, prije svega, odnosi na mogućnost prenamjene sredstava prikupljenih od različitih naknada, poput naknada za izgradnju skloništa, za korištenje i unapređenje šuma, za zaštitu okoliša i drugih naknada i taksi koje sada imaju striktnu namjenu utroška.

Namjera je da ovaj zakon osigura da tako prikupljen novac može, u periodu od godinu dana, biti korišten za projekte obnove i sanacije. Procjene su da bi, na ovaj način, bilo osigurano oko 100 miliona KM za ove namjene.

Također, ovim zakonom, kako je obrazloženo iz Vlade FBiH, predviđeno je i da se iz neto plaće svih radnika zaposlenih u organima vlasti Federacije BiH, kantona i jedinica lokalne samouprave i pravnih osoba, čiji je osnivač Federacija, kanton i jedinica lokalne samouprave, izdvoji u narednih šest mjeseci, počev od dana stupanja na snagu ovog zakona, po jedna dnevna zarada iz mjesečne neto plaće svakog zaposlenika i usmjeri na otklanjanje i ublažavanje posljedica prirodne nesreće i obnovu.

Ovaj novac neće se izdvajati ukoliko zaposlenik pisanim putem obavijesti poslodavca da to ne želi.

Osim toga, predviđeno je i da se iz plaće svih drugih zaposlenika u FBiH izdvaja po jedan posto od neto plaće u periodu od šest mjeseci u iste namjene, a novac se neće izdvajati ukoliko radnik obavijesti poslodavca da nije saglasan s tim.

Ukoliko oba doma Federalnog parlamenta danas usvoje Zakon o prenosu prava vlasništva nad nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona i općina stvorit će se preduslovi za dodjeljivanje zemljišta, bez naknade, onim porodicama ili privrednim subjektima koji su zbog klizišta ostali bez svoje imovine i koji se na ta  područja više ne mogu vratiti.

Kako bi se što hitnije moglo pomoći ugroženom stanovništvu, Federalna vlada pozvala je oba doma Parlamenta FBiH da razmotre i usvoje ovaj set zakona.

Strateški cilj Vlade FBiH je da svima koji su ostali bez domova do zime budu izgrađene nove kuće. Među ciljevima je i da bude osigurana maksimalna pomoć privrednicima koji su pretrpjeli štete kako bi bila sačuvana radna mjesta u područjima pogođenim prirodnom nesrećom.

(Fena)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*