Fond za zaštitu okoliša FBiH: Za projekte energetske efikasnosti 3,5 miliona KM

U  periodu kada “prijete” znatna poskupljenja i kada treba paziti na potrošnju vode, struje te na racionalno korištenje energenata, projekti energetske efikasnosti koje Fond za zaštitu okoliša FBiH provodi zajedno s UNDP-om u okviru projekta „Povećanje energetske efikasnosti u javnim objektima na području Federacije BiH“, nastoje doprinijeti unapređenju stanja okoliša te smanjenju emisije stakleničkih plinova.

Kako je rečeno Agenciji Fena u Fondu za zaštitu okoliša cjelokupnim projektom, za čiju su realizaciju samo u 2014.  planirana sredstva od 3,5 miliona KM, ostvarit će se višestruki kratkoročni, dugoročni ekonomski, ekološki i socijalni benefiti, a  doprinijet će se  realizaciji planova, ciljeva svih nivoa vlasti u BiH u pogledu odgovornijeg odnosa prema okolišu i racionalnijeg upravljanja energijom.

Opredjeljenje Fonda  u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije jeste upravo finansirati projekte u oblasti energetske obnove javnih nestambenih objekata, kao najvećih pojedinačnih potrošača energije i kao takvih bitnih izvora emisije štetnih plinova, te ujedno i “gutača” budžetskih sredstava, ističu iz Fonda za zaštitu okoliša BiH.

Da bi se realizovale predviđene aktivnosti, Fond je raspisao javni poziv subjektima na svim nivoima vlasti da radi identifikacije potencijalnih objekata za uštedu energije, podnesu prijave za objekte javne potrošnje.

Svrha javnog poziva je kontinuirano prikupljanje i analiza relevantnih podataka o svim javnim objekatima (upravne zgrade, škole, vrtići, bolnice, domovi zdravlja  i ostale javne ustanove) u nadležnosti organa lokalne i kantonalne uprave na teritoriji Federacije BiH i njihovoj energetskoj potrošnji, koji će biti osnov da se odaberu adekvatni projekti na kojima će se vršiti detaljni auditi te provoditi mjere energetske efikasnosti.

Glavne aktivnosti programa „Povećanje energetske efikasnosti u javnim objektima na području Federacije BiH“ uključuju: uspostavu registra javnih objekata i informacijskog sistema za upravljanje energijom, edukaciju za sve zaposlene, provođenje energetskih pregleda zgrada, implementaciju infrastrukturnih mjera te informiranje javnosti o rezultatima.

Ovaj program  rezultirat će uspostavom registra svih zgrada u vlasništvu lokalnih i kantonalnih jedinica vlasti  i sistema kontinuiranog praćenja potrošnje energije, smanjenjem potrošnje energenata te smanjenim troškovima za energiju i vodu, a u konačnici i smanjivanjem štetnog utjecaja na okoliš usljed potrošnje energije u zgradama.

Do sada su za provođenje infrastrukturnih mjera EE odobrena četiri nestambena objekta s najvećim društveno-socijalnim faktorom neophodnosti investiranja ukupne vrijednosti od 600.000 KM, za koja su prethodno izvršeni detaljni energetski auditi i urađena projektna dokumentacija.

Radi se o objektima: „JU Dječije obdanište i dom učenika“, Bosanska Krupa, „JU OŠ Rapatnica“, Srebrenik, „JU Centar za djecu i omladinu s posebnim potrebama Los rosales“, Mostar te „JU Hrvatska bolnica “Dr. fra Mato Nikolić”, Nova Bila.

Nakon okončanja infrastrukturnih radova koji se odnose na termoizolaciju fasade i stropova, zamjenu vanjskih otvora, zamjenu prozora, zamjenu rasvjete, rekonstrukciju sistema grijanja i zamjenom lož ulja ekološki prihvatljivim gorivima kao što je biomasa, procjenjuje se da će se potrošnja energije smanjiti i do 50-70 posto.

Uštede se u energiji sa svakom investiranom markom u mjere poboljšanja EE u ova četiri objekta procjenjuju na 2,63 kWh/KM, dok smanjenje emisije CO2 sa svakom investiranom konvertibilnom markom iznosi 1,39 kg CO2/KM, rečeno je Feni u Fondu za zaštitu okoliša FBiH.

(Fena)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*