Saopćenje Komisije za ljudska prava GV Tuzla u povodu osnova sumnje u diskriminaciju dijela budžetskih korisnika TK

Na 18. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla, održanoj 20.01.2016. godine, a na prijedlog Mirnesa Ajanovića, vijećnika i predsjednika Komisije za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Grada Tuzla, razmatran je Zahtjev za ukidanje diskriminacije u odnosu na uposlenike, koji primaju platu i naknade iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

Gradsko vijeće Grada Tuzla je podržalo zaključke Komisije za ljudska prava i slobode, kojima se ukazuje na činjenicu da djelimična isplata regresa uposlenicima, koji se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona (dijelu uposlenika, a ne svim uposlenicima) predstavlja moguće kršenje člana 2. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 59/09) (u daljem tekstu: Zakon) kojim je propisano:

(1) Diskriminacijom će se, u smislu ovog zakona, smatrati svako različito postupanje uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti utemeljeno na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojem licu ili grupi lica na osnovu njihove rase, boje kože, jezika, vjere, etničke pripadnosti, nacionalnog ili socijalnog porijekla, veze s nacionalnom manjinom, političkog ili drugog uvjerenja, imovnog stanja, članstva u sindikatu ili drugom udruženju, obrazovanja, društvenog položaja i spola, spolnog izražavanja ili orijentacije, kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi, prava i sloboda u svim oblastima javnog života.

(2) Zabrana diskriminacije primjenjuje se na sve javne organe kao i na sva fizička ili pravna lica, i u javnom i u privatnom sektoru, u svim oblastima, a naročito: zaposlenja, članstva u profesionalnim organizacijama, obrazovanja, obuke, stanovanja, zdravstva, socijalne zaštite, dobara i usluga namijenjenih javnosti i javnim mjestima, te obavljanja privrednih aktivnosti i javnih usluga.

Komisija je Zaključkom broj: 01-05-6320-2015 od 20.1.2016. godine ponovo uputila dopis Ministarstvu finansija TK kojim se još jednom podsjećaju na obavezu jednakog postupanja te mogućnosti podizanja kolektivne tužbe za zaštitu od diskriminacije u skladu sa članom 17. Zakona, što bi budžet TK dovelo u još nepovoljniji položaj.

Ministarstvo finansija TK u svoja dva dopisa pokušava osporiti nadležnost Komisije za postupanje u konkretnom slučaju, što Komisija smatra neprihvatljivim te nastavlja da djeluje u skladu sa nadležnostima i ovlaštenjima koja su propisana članom 46. Poslovnika Općinskog vijeća Tuzla („Službeni glasnik Općine Tuzla“ broj: 7/05., 7/11. i 10/14), a na što im je ukazano u više dopisa.

Zbog svega navedenog Komisija za ljudska prava i slobode traži od Vlade TK da iznađe način za isplatu regresa svim budžetskim korisnicima te na taj način osigura da se propisi jednako primjenjuju prema svima.

(RTv7/GU Tuzla)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*