“Eko život”d.o.o. Tuzla pokreće projekt “Zeleni otoci u TK”

“Eko život” d.o.o. za postupanje sa ambalažnim otpadom Tuzla, u suradnji sa lokalnim zajednicama i nadležnim javnim komunalnim preduzećima u općinama Tuzlanskog kantona, nastoji da osigura uvjete za odvojeno sakupljanje otpada u cilju njegovog recikliranja i ekonomskog vrednovanja.

S tim u vezi razvijen je projekt uspostavljanja odvojenog sakupljanja ambalažnog otpada na području općina TK – “Zeleni otoci u Tuzlanskom kantonu”.

Značaj ovog projekta prepoznalo je i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona, koje je, nakon raspisivanja javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite okoliša, za ovaj projekt izdvojilo 23.437,50 KM.

Realizacija projekta „Zeleni otoci u Tuzlanskom kantonu“ trajat će 90 dana, odvijat će se u dvije faze, a ukupni troškovi predviđaju se na 46.875,00 KM.

– Ovaj projekt obuhvatit će postavljanje zelenih otoka na odabranim lokacijama u urbanom području općina Tuzlanskog kantona, kao i edukaciju korisnika i medijsku promociju u cilju podizanja i jačanja svijesti o selektivnom sakupljanju otpada i uspostavi integralnog sistema upravljanja otpadom, pojašnjava direktorica ‘Eko života’ Lidija Tomić.

U okviru projekta, planirana je i kontinuirana prezentacija podataka o sakupljanim količinama ambalažnog otpada na internet stranici ‘Eko života’, sa mogućnošću predstavljanja podataka i na internet stranici Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona.

Cilj navedenog projekta je u potpunoj saglasnosti sa Federalnim planom upravljanjanja otpadom koji podrazumijeva dva cilja: strateški – smanjenje količina otpada za finalno odlaganje/zbrinjavanje uz efikasnije korištenje resursa, i operativni cilj – uspostavu sistema odvojenog prikupljanja komunalnog otpada u svim općinama Federacije BiH.

Nosilac realizacije projekta –  “Eko život“ će finansirati 50 posto od ukupnih troškova projekta, tačnije 23.437,50 KM. U projektu ‘Zeleni otoci u Tuzlanskom kantonu’, pored društva “Eko život“, kroz razne aktivnosti učestvovat će i lokalna zajednica, općinske službe nadležne za komunalne poslove i nadležna komunalna preduzeća, saopćeno je iz društva “Eko život”.

(Fena)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*