Završena 123. sjednica Vlade FBIH

Vlada Federacije BiH donijela je, na današnjoj 123. sjednici koja je održana u Sarajevu, Odluku kojom se 11. juli 2014. godine – Dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Vlade FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u skladu s odlukama Ustavnog suda FBiH i Evropskog suda za ljudska prava.

Utvrđen je i Prijedlog zakona o gasu u Federaciji BiH kojim se uređuju strategija, politika i planiranje razvoja gasnog sektora, učesnici u gasnom sektoru, pravila i uslovi za obavljanje energetskih djelatnosti u sektoru prirodnog gasa, razdvajanje djelatnosti i funkcionisanje gasnog sektora, operatori sistema, pristup treće strane sistemu za prirodni gas, tržište gasom i regulisanje tržišta.

Vlada je danas utvrdila koeficijente i osnovice za boračke naknade i dala saglasnosti na prodaju nekretnina “Energoinvesta” u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji, te saglasnost Agenciji za privatizaciju u FBiH za prodaju imovine iz pasivnog podbilansa privrednih društava Fabrike duhana Sarajevo i “Agrokomerca” u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji.

Federalna vlada usvojila je Program javnih investicija FBiH za period 2015-2017 čiji je osnovni cilj usklađivanje razvojnih projekata u Federaciji BiH s realnim izvorima finansiranja.

Federalna vlada prihvatila je Informaciju o Zaključcima sa 19. sjednice Skupštine Razvojne banke Federacije BiH i usvojila Zaključke kojima se daju olakšice za korisnike kredita sa područja pogođenih poplavama.

– Uz ostale kadrovske odluke, Vlada FBiH je dala više saglasnosti na rješenja federalnog ministra rada i socijalne politike o imenovanju nadzornih i upravnih odbora ustanova socijalne skrbi – saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

(Fena)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*