Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova

Vlada FBiH utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u skladu s odlukama Ustavnog suda BiH, te Odlukom Evropskog suda za ljudska prava.

Predloženim izmjenama i dopunama zakona utvrđuje se pravo na naknadu od Federacije BiH, utvrđenu po prosječnoj cijeni kvadrata stana u Federaciji BiH prema poslednjem podatku Federalnog zavoda za statistiku objavljenom na dan stupanja na snagu ovog zakona, umanjenu za amortizaciju stana po stopi od jedan posto godišnje.

Izmjenama su regulisane pravne situacije u kojima se ostvaruje pravo na naknadu, odnosno kada se to pravo isključuje nosiocu prava iz kupoprodajnog ugovora koji je zaključio pravno obavezujući ugovor o otkupu stana, a u svjetlu implementacije presude Ustavnog suda BiH, odnosno presude Evropskog suda za ljudska prava.

Novim članom 39e određeno je da je nosiocu prava iz kupoprodajnog ugovora koji je zaključio pravno obavezujući ugovor iz člana 39 stav 1 Zakona, a koji je napustio stan u Federaciji Bosne i Hercegovine i nakon toga iz istog stambenog fonda ili novoosnovanih stambenih fondova oružanih snaga država nastalih iz bivše SFRJ stekao novo stanarsko pravo ili pravo koje odgovara tom pravu, sticanjem novog stana raskinut ugovor o otkupu stana u Federaciji BiH, te nema pravo na povrat stana, pravo na upis prava vlasništva nad tim stanom niti pravo na naknadu.

Nosilac prava iz kupoprodajnog ugovora koji je zaključio pravno obavezujući ugovor iz člana 39 stav 1 Zakona, koji je nakon 14. decembra 1995. godine ostao u službi u oružanim snagama izvan teritorija Bosne i Hercegovine, a nije stekao novo stanarsko pravo ili pravo koje odgovara tome pravu, umjesto upisa prava vlasništva po zaključenom ugovoru ima pravo na naknadu od Federacije BiH, utvrđenu po prosječnoj cijeni kvadrata stana u Federaciji BiH prema posljednjem podatku Federalnog zavoda za statistiku objavljenom na dan stupanja na snagu ovog zakona, umanjenu za amortizaciju stana po stopi od jedan posto godišnje.

Nosilac stanarskog prava ili njegov bračni drug s kojim živi u braku nakon napuštanja prijeratnog stana koji nije zaključio pravno obavezujući ugovor o otkupu stana, a koji nije stekao novo stanarsko pravo ili pravo koje odgovara tom pravu, a čiji je zahtjev za povrat stana odbijen u skladu s članom 3a. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima nakon stupanja na snagu Presude Ustavnog suda BiH, ima pravo na naknadu od Federacije BiH, utvrđenu na način iz stava 2. ovog člana.

Nosilac stanarskog prava ili njegov bračni drug s kojim živi u braku nakon napuštanja prijeratnog stana koji nije zaključio pravno obavezujući ugovor o otkupu stana, a koji je stekao novo stanarsko pravo ili pravo koje odgovara tom pravu nema pravo na povrat stana niti pravo na naknadu od Federacije Bosne i Hercegovine. Stavovima 3 i 4 ovog člana regulisane su pravne situacije u kojima se ostvaruje pravo na naknadu odnosno kada se to pravo isključuje nosiocu stanarskog prava ili njegovom bračnom drugu s kojim živi u braku nakon napuštanja prijeratnog stana koji nije zaključio pravno obavezujući ugovor o otkupu stana, saopćeno je iz Ureda za odnose Vlade FBiH.

(Fena)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*