Održan uvodni sastanak Partnerske grupe za razvoj TK

Danas je održan uvodni sastanak Partnerske grupe za razvoj Tuzlanskog kantona, čime je započeo proces izrade Strategije razvoja kantona za period 2016. – 2020. godina.

Partnerska grupe predstavlja šire konsultativno tijelo, pri definisanju strateških prioriteta i izrade strategije Tuzlanskog kantona, te monitoringa i evaluacije. Prema riječima Mirele Omerović, koordinatorice Kantonalnog odbora za razvoj, održavanjem uvodnog sastanka osigurava se jedna vrsta javne rasprave, čime se zastupaju interesi svih građana i lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona.

„Partnersku grupu za razvoj čine predstavnici privrednih subjekata, opština, nevladinih organizacija, javnih institucija i medija. Poziv je otvoren svima koji žele da učestvuju u izradi Strategije. Više informacija zainteresovani mogu naći na stranici Vlade TK, gdje se na jedan transparentan način osigurava svim građanima, uvid u ono šta se radi i koji su naredni koraci“, kazala je Omerović.

Aktivnosti se provode u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja, koji pruža podršku za devet kantona u FBiH, dva u smislu implemetacije razvojnih strategija, a u sedam za njihovu izradu. Kako nam je kazao Nasir Nalić, Tuzlanski kanton prednjači u ovim procesima. Tuzlanski kanton kao i cijela Bosne i Hercegovina se nalazi u jednom izuzetno teškom periodu, posebno kada je riječ o finansijskoj i ekonomskoj krizi.

„Možda je to pravi trenutak da podvučemo crtu, sagledamo gdje se nalazimo, koji su naši resursi, potencijali, vidimo šta je to realno za naredni vremenski period, definišemo zajedničke ciljeve, programe i mjere, na kojima ćemo raditi na narednom perodu. Izrada ovih dokumenata je jako bitna, zato što se moramo fokusirati na ograničene resurse koje imamo. S druge strane sva finansijska sredstva koja budu dolazila u BiH, morat će imati podlogu u razvojnim strategijama. Nećemo moći da računamo na finasijku podršku projekata, koji se ne nalaze u široko prihvaćenim i zvanično usvojenim dokumentima“, pojasnio je Nalić.

U narednom periodu slijedi prikupljanje podataka za izradu situacione analize, nakon čega će se pristupiti izradi strateške platforme. Predviđen je rad u tematskim radnim grupama, koje će definisati strateške prioritete, kao i programe i mjere koji se odnose na realizaciju istih.

(RTV7)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*