PSBiH: Delegati Doma naroda o situaciji u BIH nakon poplava

Na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH delegati su danas primili k znanju Informaciju i zaključke Vijeća ministara BiH doneseni povodom razmatranja aktuelne situacije nastale usljed poplava u BiH.

U ovom izvještaju navodi se da je u Federaciji BiH pogođeno 37 općina, u Republici Srpskoj 36, a poplavama je pogođen i Brčko Distrikt. U BiH 21 osoba stradala je u poplavama, a dvije se vode kao nestale.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda u obraćanju delegatima podsjetio je da je na sjednicama Vijeća ministara  15. i 16. maja donesena odluka o izdvajanju 800.000 KM interventne pomoći što je bio zahtjev Ministarstva odbrane i Ministarstva sigurnosti BiH.

Istaknuo je da je bio i zahtjev za održavanje donatorske konferencije, a koja će biti održana 16. jula u Briselu.

Izmjenama zakona o budžetu predviđeno je preusmjeravanje više od sedam miliona KM budžetskih sredstava za ugrožena područja.

– Dosadašnje procjene pokazuju da je iz svojih domova pomjereno više od 950.000 stanovnika, devastirano ili uništeno više od 100.000 kuća i stanova, oštećeno više od 250 škola, zdravstvenih i drugih ustanova. Velika su oštećenja na infrastrukturi i objektima (putevi, mostovi, željeznice) – kazao je Bevanda.

Procjenjuje se da su poplave u BiH uzrokovale štete i gubitke u iznosu od 15 posto društvenog bruto proizvoda.

Konstatirao je da je Vijeće ministara BiH dobilo prvi izvještaj Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje od prirodnih ili drugih nesreća u BiH tek u ponedjeljak, ali izvještaj nije razmatran jer nije bilo predsjedavajućeg Koordinacionog tijela.

Naglasio je da je Vijeće ministara BiH uradilo nekoliko konkretnih mjera za osiguranje finansijskih sredstava koje bi trebale doprinijeti izgradnji uništenih domova te obnovu privrede.

Tokom rasprave o ovoj tački dnevnog reda delegat Kluba Hrvata Martin Raguž (Hrvatska demokratska zajednica 1990) kazao je da ovaj izvještaj treba koristiti da bi se radilo ne samo na sanaciji poplava nego i na prevenciji da se ovakve katastrofe ne bi ponovile.

Upozorio je da nepostojanje koordinacije svih nivoa vlasti, nedovoljne kapacitiranosti sistema spašavanja i nepostojanje strateškog plana otežava prevenciju od sličnih katastrofa, ocjenjujući da bi se na tome trebalo raditi.

Kazao je i da je važno djelovati radi sanacije kada su u pitanju poljoprivredni gubici, jer je u Posavini, primjera radi, uništeno 80 posto poljoprivrednih dobara.

Delegat Kluba Bošnjaka Mehmed Bradarić (Socijaldemokratska partija – SDPBiH) suglasio se s prijedlozima Raguža te je zahvalio najviše pilotima Oružanih snaga BiH koji su bez adekvatne opreme i upozorenja spašavali ljudske živote i dostavljali pomoć.

– Postavlja se pitanje da li smo mogli više učniti posebno kada je u pitanju rad Koordinacijskog tijela te treba utvrditi zašto to tijelo ne funkcionira. Izostalo je i rano upozorenje građana na nadolazeći plavni val jer bi se mogli spasiti ljudski životi i neka materijalna dobra, jer je u Maglaju primjera radi uništeno 1.000 automobila – kaže Bradarić.

Dodaje da je sabrao sve novce o kojima je Bevanda govorio koja su operativna ili će biti operativna i došao do zaključka da se radi o značajnim sredstvima, odnosno o iznosu od oko 500 miliona KM te je zamolio da novac što prije bude operativan jer su građani u teškoj situaciji.

Delegat Kluba Srba Dragutin Rodić (Demokratski narodni savez – DNS) također smatra da se moglo ranije reagirati, ali i možda prevenirati ovako katastrofalne posljedice koje su dosegle više od 15 posto bruto društvenog proizvoda.

Delegatkinja Kluba Hrvata Borjana Krišto (HDZBiH) smatra da nije niko ponudio prijedlog koji ide radi sanacije šteta nastalih od poplava, ali je ocijenila da je informacija Vijeća ministara BiH sveobuhvatna i sadži konkretne prijedloge i zaključke.

(Fena)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*