BiH

Ipak nećemo na crnu listu ?!

  Bosna i Hercegovina je dobila produženje roka za pet dana do kada treba usvojiti zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH da ne bi bila automatski ...

Pročitaj više »

BiH na crnoj listi?

  Komitet eksperata Vijeća Evrope (VE) za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (MONEYVAL) izdao je saopćenje u kojem se zemlje članice MONEYVAL-a, ali i druge zemlje pozivaju da obrate posebnu pažnju i ...

Pročitaj više »