Veterinarski zavod TK: Nova metoda ispitivanja kontaminata u hrani

Veterinarski zavod TK Tuzla u najskorije vrijeme će uzorke hrane i hrane za životinje moći ispitivati na prisustvo određenih kontaminanata potvrdnom (konfirmacijskom) metodom čiji naziv je tekuća hromatografija visoke djelotvornosti (eng. High-Performance Liquid Chromatography, HPLC), a koja je u primjeni u svim savremeno opremljenim laboratorijama u Evropi i svijetu.

Prema Pravilniku, kontaminant (štetna materija) je tvar štetna za zdravlje ljudi, koja nije namjerno dodata hrani, a čije je prisustvo u hrani posljedica postupaka tokom proizvodnje (uključujući radnje provedene u ratarstvu, stočarstvu i veterinarskoj medicini), prerade, pripreme, tretiranja, pakovanja, transporta ili skladištenja te hrane ili posljedica zagađenja okoline. U čl. 4 stav (1) Pravilnika je navedeno da se zabranjuje stavljanje na tržište hrane koja sadrži kontaminante koji nisu u skladu s maksimalno dozvoljenim količinama (MDK), navedenim u Aneksu koji je sastavni dio Pravilnika, dok je u čl. 5 stav (1) istog navedeno da se ne može ograničiti ili otežavati stavljanje na tržište hrane koja je u skladu sa navedenim Pravilnikom.
U smislu analiza hrane i hrane za životinje naprijed navedenom potvrdnom metodom (HPLC) od posebnog značaja je Dio II. Mikotoksini u Aneksu Pravilnika.

Kao subjekti u poslovanju sa hranom (SPH) u obavezi ste da istu ispitujete, između ostalog, i na prisustvo različitih kontaminanata, a prema važećoj zakonskoj regulativi (Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani (Službeni glasnik BiH 68/14 od 01.09.2014. godine) i njegove izmjene (Službeni glasnik BiH 79/16, Službeni glasnik BiH 09/17 i Službeni glasnik BiH 84/18 od 30.11.2018. godine).

Mikotoksini su proizvodi nekih plijesni, a posebno su opasni zbog visoke toksičnosti u malim količinama. Žitarice (pšenica, zob, raž, ječam, riža, kukuruz), orašasti plodovi (pistacije, kikiriki, bademi) te voće i povrće mogu biti podloge za rast plijesni tokom uzgoja, prerade i uskladištenja. Kao prirodni kontaminanti u hrani najčešći mikotoksini su: aflatoksini, ohratoksin A, fumonizini, zearalenon, patulin i deoksinivalenol (DON). Ljudi i životinje uglavnom su izloženi mikotoksinima putem kontaminirane hrane i to ljudi najčešće putem orašastih plodova, začina te voća i povrća. Akutna i hronična oštećenja zdravlja izazvana mikotoksinima nazivaju se mikotoksikoze i mogu izazvati poremećaje niza organskih sistema (bubrežnog, krvožilnog, jetrenog, nervnog).

Zbog svega naprijed navedenog, a u cilju zaštite zdravlja potrošača, pozivamo Vas kao subjekte u poslovanju sa hranom (SPH) da analize na odgovarajuće kontaminante u hrani i hrani za životinje radite pouzdanom potvrdnom (konfirmatornom) metodom (HPLC) koja se primjenjuje u svim savremenim svjetskim laboratorijama.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti javno objavljena.Potrebna polja su obilježena *

*

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.